Psykologisen tuen tarve on lisääntynyt monilla työpaikoilla koronakriisin aikana, mutta jopa kaksi kolmasosaa yksityisen sektorin työterveyspsykologeista on lomautettu tai kärsinyt muista säästötoimista, kertoo Suomen Psykologiliiton jäsentutkimus.

Lomautukset ovat olleet yksityisellä sektorilla yleisin työterveyspsykologeihin kohdistuva säästötoimi, mutta yleisiä ovat olleet myös esimerkiksi koulutusten, työnohjausten ja hankintojen jäädyttämiset. Osalle työterveyspsykologeja työnantaja ei myöskään ole tarjonnut laitteita ja yhteyksiä etätyöskentelyä varten.

Käytännössä kaikki suuret yksityiset työterveystoimijat ovat Psykologiliiton puheenjohtajan Annarilla Ahtolan mukaan karsineet poikkeusaikana työterveyspsykologien palveluita.

– Tämä on hälyttävää kriisiaikana, jolloin työnantajien velvollisuus on huolehtia työntekijöiden osaamisesta, jaksamisesta ja tuesta tavallistakin paremmin. Sen pitää tarkoittaa myös riittävien työterveys- ja psykologipalvelujen tarjoamista. Tutkimuksemme tulokset viittaavat siihen, että jopa kriittisillä aloilla, kuten hoitotyössä, työntekijöille on tarjottu liian vähän psykososiaalista tukea, Ahtola sanoo tiedotteessa.

Ahtolan mukaan poikkeusajan psykososiaalisen tuen tarpeen voi rinnastaa suojavaruste- ja testaustarpeisiin, joihin on koko kevään ajan vaadittu lisäresursseja. Kriisi voi aiheuttaa psyykkisiä vaurioita, joita pitäisi ehkäistä ja hoitaa. Psykososiaalisen tuen turvaaminen kriittisille aloille, kuten hoito-, hoiva- ja sosiaalialalle, on kuitenkin jäänyt taka-alalle.

– Pitää myös muistaa, että tuen tarve lisääntyy poikkeusajan pitkittyessä kaikilla aloilla. Osa on työskennellyt työpaikallaan koko ajan, osa on palaamassa etätöistä tai lomautuksista työpaikalle. Huoli omasta ja läheisten terveydestä lisää kuormitusta, ja työyhteisöissä tarvitaan tukea turvallisuudentunteen säilyttämiseen. Työterveyspsykologit ovat asiantuntijoita, jotka huolehtivat niin psykologisen turvallisuuden säilymisestä kuin psykososiaalisesta hyvinvoinnistakin myös poikkeusaikana.

Psykologiliiton jäsentutkimus nostaa esille myönteisiäkin esimerkkejä työterveyshuollon yksiköistä, joissa psykologin vastaanotolle on päässyt poikkeusaikana ilman lähetettä.

– Normaalioloissakin olisi parasta, että asiakkaan ei tarvitse kiertää psykologin vastaanotolle työterveyshoitajan tai lääkärin kautta. Näin ongelmat eivät pääse pitkittymään eikä lääkärille tule turhia käyntejä. Onkin tärkeää saada lainsäädäntöön muutos, jossa työterveyspsykologit määritellään ammattihenkilöiksi, Ahtola toteaa.

OLETKO LÄÄKÄRI, HAMMASLÄÄKÄRI, PROVIISORI TAI FARMASEUTTI? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.

Lue myös: