Työterveyshuollossa annettavan sairaanhoidon etäpalveluiden korvaaminen on muuttunut.

Jatkossa Kela voi korvata etäpalveluiden kustannuksia entistä laajemmin, kun etäpalveluissa ei enää edellytetä videoyhteyden käyttämistä.

Työterveyshuollon etäpalveluiden korvauskäytäntöä on muutettu korvausluokassa II, eli työterveyshuollon sairaanhoitoon ja muun terveydenhuollon kustannuksiin liittyen. Kela korvaa niissä jatkossa muunkin etäyhteyden kuin videon välityksellä annettujen palveluiden kustannukset.

Työnantajat ja yrittäjät voivat saada Kelasta korvausta lakisääteisen ehkäisevän työterveyshuollon (korvausluokka I) ja vapaaehtoisen sairaanhoidon (korvausluokka II) kustannuksista. Korvauksen voi saada sekä perinteisin tavoin että etäyhteyden välityksellä toteutettujen palvelujen kustannuksista. Ehkäisevän työterveyshuollon (korvausluokka I) etäpalveluiden korvaamiseen ei tule muutosta.