Terveydenhuollon tasa-arvosta puhuttaessa helposti asetutaan vastustamaan työterveyshuoltoa. Muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtaja Mika Salminen latasi taannoin Ylen dokumentissa, että työterveyshuolto on tehoton ja typerä järjestelmä. Resursseja pitäisi laittaa hänen mukaansa ennemmin perusterveydenhuoltoon.

Ilmarisen johtava asiantuntija, työterveyshuollon erikoislääkäri Heidi Furu on täysin eri mieltä.

”Syvä huokaus. Ensinnäkin haluan oikaista väärinkäsityksen, joka monella on, että työterveyshuolto kustannetaan verovaroin. Ei kustanneta, vaan puolet rahoituksesta tulee yritysten suorista asiakasmaksuista ja toinen puoli rahoitetaan työtulovakuutuksesta, joka on työntekijöiden ja yritysten yhdessä maksamaa. Jos tämä yhtäkkiä lopetetaan, on epärealistista ajatella, että kaikki resurssi siirtyisi muualle terveydenhuoltoon.”

Ennemminkin kävisi niin, että menetettäisi valtava määrä resursseja, sekä taloudellisia, että henkilöresursseja, Furu uskoo.

”Pelkään myös, että ne yritykset, joilla on varaa, ostaisivat kalliita, laajoja sairaskuluvakuutuksia. Eivät ne katsoisi vierestä, että työntekijöiltä häviää terveydenhuolto.”

Työterveyshuollon hyödyistä ja vaikuttavuudesta keskusteltiin Tänään töissä -lähetyksessä.

Tästä seuraisi, että hyvin toimeentulevilla olisi kattavat sairauskuluvakuutukset ja sitten olisi se toinen porukka, jolla ei olisi. Epätasa-arvo vaan lisääntyisi.

”Nyt työterveyshuolto on lakisääteistä ja joka duunarin oikeus”, Furu huomauttaa.

”Ei pikavoittoja”

Mehiläisen avainasiakas- ja työterveyslääkäri Tytti Kerttula on samaa mieltä. Hän toteaa, että työterveyshuollon tehtävä on ennaltaehkäistä työkyvyttömyyden riskejä ja työkyvyn ylläpidosta huolehtiminen.

”Sen lisäksi yritykset voivat ostaa sairaudenhoitoa meiltä. Hyvin paljon työssäni kuulen sitä, että perusterveydenhuollosta kehotetaan menemään työterveyteen. En usko, että ongelmat ratkeavat työterveyshuollon lopettamisella.”

Yrityksille koituu kustannuksia sairauspoissaoloista ja niiden ehkäisyssä työterveyshuolto on tärkeässä roolissa. Ihanteellisimmillaan työterveyshuollon ja yrityksen yhteistyö perustuu pitkäjänteisyyteen ja tavoitteellisuuteen.

”Mitään pikavoittoja ei yleensä saavuteta”; Kerttula sanoo.

Yrityksen ja työterveyshuollon yhteisen luottamuksen saavuttaminen vaatii tiivistä yhteydenpitoa, muistuttaa Furu.

”Jos kohtaamisia, joissa keskustellaan yhteisistä asioista, ei ole riittävästi, luottamusta ei synny. Molempien, yrityksen ja työterveyshuollon, pitää varata yhteistyölle aikaa.”

Harvoin ratkaisuja yritysten tarpeisiin löytyy tuosta vaan, ne löytyvät yleensä yhdessä keskustellen. Kerttula korostaa, että tapaamisissa tulee olla riittävän vaikutusvaltaisia henkilöitä.

”Toivottavaa olisi, että liiketoimintajohtoa ja ylintä johtoa myöten osallistutaan strategisiin yhteistyöpalavereihin. Vain siten työterveys ja työkykyjohtaminen on osa ylimmän johdon agendaa. Sillä saadaan työterveyshuollon vaikuttavuus, että yritys on ylintä johtoa myöten sitoutunut siihen.”

Lue seuraavaksi: