Alle puolet niistä, joilla on itsemurha-ajatuksia, hakee apua mielenterveyspalveluista, käy ilmi tuoreesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemästä kyselytutkimuksesta.

Vain 44 prosenttia ihmisistä, joilla oli ollut itsemurha-ajatuksia edeltävän vuoden aikana, oli hakenut apua. Aiemmassa tutkimuksessa on havaittu, että nuoret hakevat apua huomattavasti useammin kuin vanhemmat ihmiset.

– Työtä mielenterveystietoisuuden lisäämiseksi tarvitaan edelleen. Varsinkin vanhempien ikäryhmien kynnys hakea apua on liian korkea, toteaa johtava asiantuntija Pia Solin THL:stä tiedotteessa.

Avun hakemista saattaa vaikeuttaa esimerkiksi mielenterveydenhäiriöihin ja itsemurhiin liittyvä häpeä tai aiemmat kokemukset avun saamisesta terveydenhuollosta.

Tutkimuksen mukaan 6 prosentilla vastaajista oli ollut itsemurha-ajatuksia edeltävän vuoden aikana. Luku kuitenkin vaihteli eri puolilla Suomea. Esimerkiksi Pirkanmaalla se oli yli 8 prosenttia, Kymenlaaksossa vain 3 prosenttia.

Mielenterveyspalveluita käytettiin suurelta osin eniten siellä, missä raportoitiin eniten itsemurha-ajatuksia. Itsemurhakuolleisuus oli kuitenkin suurinta Kainuussa ja Pohjois-Savossa. Näissä maakunnissa mielenterveyspalveluihin hakeutuminen itsemurha-ajatusten takia oli huomattavasti pienempää kuin keskimäärin koko Suomessa.

– Itsemurhien ehkäisy vaatii lisää uusia keinoja. Itsemurha-ajatuksiin täytyy suhtautua vakavasti, eikä itsemurhaa yrittäneitä tule syyllistää tai pitää huomionhakuisina, toteaa THL:n tutkimusprofessori Timo Partonen tiedotteessa.

Partonen painottaa, että vaikeisiin elämäntilanteisiin saatu asianmukainen tuki ehkäisee ongelmien pahenemista ja voi estää myös itsemurhia.

– Kriisipalveluita pitäisi olla saatavilla kaikkialla Suomessa, ja niistä olisi syytä tiedottaa siten, että jokainen suomalainen tietäisi, mistä ja miten tällaisia palveluja saa omalla alueellaan.

Kyselyssä saatu kuva hoitoon hakeutumisesta saattaa olla todellisuutta parempi, sillä on mahdollista, että mielenterveysongelmista kärsivät vastaavat kyselytutkimuksiin muita harvemmin.

THL korostaa, että itsemurha-ajatuksia kokeneen hoidon tarve on aina arvioitava, vaikka niiden esiintyminen ei aina merkitse hoitoa vaativaa mielenterveyshäiriötä.