Kaksi merkittävää työstressitekijää voivat tuplata työntekijän riskin joutua työkyvyttömyyseläkkeelle.

Näin todetaan lääketieteen lisensiaatti Anne Juvanin väitöstutkimuksessa.

Juvani tarkasteli väitöksessään sitä, miten epäsuhta työn vaatimusten ja omien vaikutusmahdollisuuksien välillä, vähäiseksi koettu työn palkitsevuus suhteessa työssä tarvittavaan ponnisteluun sekä epäoikeudenmukaiseksi koettu johtaminen yhdistyvät työkyvyttömyyseläkkeisiin.

Juvani havaitsi, että kaksi ensimmäistä tekijää jopa kaksinkertaistivat työkyvyttömyyseläkkeen riskin.

Riskin kaksinkertaistuminen näkyi myös tuki- ja liikuntaelinsairauksista sekä mielialahäiriöistä johtuvissa eläkkeissä.

Sen sijaan oikeudenmukaiseksi koettu johtaminen voi pienentää työkyvyttömyyseläkkeen riskiä.

Juvanin tutkimuksessa työstressiä arvioitiin niin oman arvion perusteella, kuin myös objektiivisemmin työpaikkakohtaisten keskiarvojen avulla.

Eläketiedot ja osallistujien terveydentilaan liittyvät taustatekijät kerättiin kansallisista rekistereistä.

– Työstressin hallitsemiseksi on perinteisten stressinhallintakeinojen rinnalla syytä aktiivisesti arvioida ja tarvittaessa korjata työstressiä ylläpitäviä työn piirteitä, kuten vaikutusmahdollisuuksien puutetta ja työpanoksen suhteen vähäiseksi koettua työn tyydyttävyyttä, Juvani toteaa tiedotteessa.

LL Anne Juvanin väitöskirja tarkastetaan Turun yliopistossa perjantaina 4.5.2018 klo 12.