Työ on nykyään Suomessa naisille tärkeämpää kuin miehille, ilmenee Tilastokeskuksen uusimmasta työolotutkimuksesta. Kyseessä on historiallinen tulos, sillä aiemmin työolotutkimuksissa miehet ovat kokeneet ansiotyön tärkeämmäksi kuin naiset.

Vuonna 2018 naisista 66 prosenttia piti ansiotyötä erittäin tärkeänä elämänalueenaan. Miehistä 61 prosenttia oli tätä mieltä.

Ansiotyötä erittäin tärkeänä elämänalueena pitävien naisten osuus on kasvanut 13 prosenttiyksiköllä vuodesta 1984 vuoteen 2018. Samana aikana näin ajattelevien miesten osuus on kutistunut kuudella prosenttiyksiköllä.

Työolotutkimuksen alkuvaiheessa ansiotyö oli miehille selkeästi tärkeämpää kuin naisille. Silloin sukupuolten välinen ero oli 14 prosenttiyksikköä.

Kouluttautuneet ja kolmekymppiset kirivät

Miksi naiset ohittivat miehet? Työolotutkimuksessa arvioidaan, että tulokset kielivät naisten kasvaneesta ”työorientaatiosta ja työhön sitoutumisesta”.

”Muutosta saattavat selittää niin naisten koulutuksessa kuin ammattirakenteessa tapahtuneet muutokset kuin ansiotyön arvostuksen kulttuurinen muutos”, tutkimuksessa kerrotaan.

Työn arvostus on lisääntynyt erityisesti korkea-asteen suorittaneiden naisten joukossa. Tässä ryhmässä ansiotyön pitäminen erittäin tärkeänä elämänalueena on kasvanut vuodesta 2008 peräti 15 prosenttiyksiköllä 67 prosenttiin.

Naisten kiriin näyttää vaikuttaneen myös muutos kolmekymppisten naisten asenteissa.

Työolotutkimuksen mukaan 70 prosenttia 30–34-vuotiaista naisista piti ansiotyötä erittäin tärkeänä elämänalueena. Kasvu on jatkunut yhteen soittoon vuodesta 2008, jolloin ikäluokasta ansiotyötä erittäin tärkeänä elämänalueena piti naisista noin puolet (53 prosenttia). Kasvua vuodesta 2008 oli siis 17 prosenttiyksikköä.

30–34-vuotiaista miehistä työtä piti vuonna 2018 erittäin tärkeänä 60 prosenttia. Myös tässä ryhmässä kasvu on jatkunut vuodesta 2008 lähtien, mutta se ei ole ollut yhtä voimakasta kuin samanikäisillä naisilla.

Perheellistyminen ei enää nakerra työn tärkeyttä

Jos naiset pitävät työtä selvästi aiempaa tärkeämpänä osana elämäänsä, välittävätkö he vähemmän koti- ja perhe-elämästä?

Ei. Nämä elämänalueet eivät näytä kilpailevan keskenään, tutkimus kertoo.

Tilastot kertovat asennemuutoksesta. Aikaisemmissa tutkimuksissa ansiotyön merkityksen on todettu olevan vähäisempi silloin, kun kotona on pieniä lapsia. Vaihe on väliaikainen.

Uusimmassa työolotutkimuksessa ilmiö loistaa poissaolollaan. 71 prosenttia 25–34-vuotiaista naisista, joiden kotitaloudessa asui lapsia, piti ansiotyötä erittäin tärkeänä elämänalueena. Saman ikäryhmän lapsettomilla naisilla osuus oli 68 prosenttia.

Äideistä isompi joukko piti työtä erittäin tärkeänä verrattuna lapsettomiin naisiin. Vielä vuonna 2008 tilanne oli päinvastoin.

”Perheellistyminen ei siis näyttäisi enää vaikuttavan yhtä merkittävästi ansiotyön kokemisen tärkeyteen kuin 10 vuotta sitten”, tutkimuksessa todetaan.

Perhe-elämän merkitys on kasvanut naisilla ja miehillä yli 10 prosenttiyksikköä vuoden 1984 jälkeen. Naiset arvottavat miehiä useammin perhe-elämän erittäin tärkeäksi.