Sosiaali- ja terveysministeriö asetti keskiviikkona 23. helmikuuta työryhmän, joka kehittää koronapassia koskevaa lainsäädäntöä siltä varalta, että tautitilanne muuttuu huonommaksi.

Näillä näkymin passin merkitys lakkaa, kun ravintoloiden aukiolo-, anniskelu- ja istumapaikkarajoitukset poistuvat maaliskuun alussa eli ensi tiistaina. Alueilla passia voidaan kuitenkin käyttää vaihtoehtona mahdollisille rajoituksille.

Johtaja Jari Keinänen sanoo, että tautitilanteen huonontumisesta ei toistaiseksi ole merkkejä.

”Meitä on hieman kritisoitu siitä, että asioita ei ole valmisteltu ennakkoon, ja juuri sitä me nyt teemme”, hän sanoo.

Koronapassi korvasi rajoituksia

Koronapassi otettiin käyttöön syksyllä 2021 vaihtoehtona alueellisille rajoituksille. Sillä on helpotettu esimerkiksi ravintola- ja tapahtuma-alan toimintaa.

Suomessa on käytössä EU:n digitaalinen koronatodistus, jota tarvitaan matkustettaessa EU-maissa ja monissa maissa myös siihen, että pääsee julkisiin tiloihin ja tilaisuuksiin.

Jokainen jäsenmaa määrittelee omassa lainsäädännössään, kuinka koronatodistusta kansallisesti hyödynnetään. Suomessa koronatodistuksen kansallinen käyttöönotto tarkoittaa koronapassin käyttöä. Koronatodistus on meillä kotimaassa koronapassi.

Vapaaehtoisuus ja pakollisuus

Tuore työryhmä arvioi, kuinka koronapassia koskevaa lainsäädäntöä pitäisi kehittää ja valmistelee asiasta hallituksen esityksen.

”Käymme erilaisia vaihtoehtoja läpi ja luomme käytänteitä, jotta meillä olisi valmiit mallit, jos koronapassia tarvittaisiin vielä esimerkiksi syksyllä”, Keinänen sanoo.

Keinänen sanoo, että työryhmä käy läpi kokonaiskuvan ja määrittelee muun muassa koronapassin vapaaehtoisen ja pakollisen käyttöönoton mahdollisuudet.

Usean ministeriön pohdintaa

Työryhmä työskentelee toukokuun loppuun saakka. Valmistelua johtaa sosiaali- ja terveysministeriö, jonka lisäksi siihen osallistuu työ-ja elinkeinoministeriö, oikeusministeriö, opetus-ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, valtiovarainministeriö sekä keskeiset sidosryhmät.

Suomessa koronapassia on käytetty yleisötilaisuuksissa ja asiakastiloissa vaihtoehtona alueellisille koronarajoituksille. Tällä hetkellä koronapassi on poissa käytöstä 28. helmikuuta saakka.

Lue seuraavaksi: