Fimea ja Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus järjestävät kolme samansisältöistä Turvallinen lääkehoito -työpajaa syksyn 2021 aikana.

Työpajoissa pohditaan yhdessä keskustellen lääkehoidon turvallisuutta lääkehoitoon liittyvien riskien sekä niihin varautumisen näkökulmasta. Yhtenä osana työpajoja järjestetään paneelikeskustelu, jossa keskustellaan eri toimijoiden yhteistyön merkityksestä riskeihin varautumisen näkökulmasta.

Työpajojen valmistelussa tehdään yhteistyötä STM:n, AVIn ja Valviran kanssa.

Työpajat tukevat uuden, päivitetyn Turvallinen lääkehoito -oppaan käyttöönottoa. Uusittu opas julkaistiin helmikuussa 2021 sosiaali- ja terveysministeriön julkaisusarjassa. Työpajat ovat samalla osa vuoden alussa käynnistettyä oppaan implementointiprojektia, jonka tavoitteena on jalkauttaa opas käytäntöön ja edistää lääkitysturvallisuutta.

Työpajat järjestetään verkossa maanantaina 20.9., maanantaina 25.10. ja tiistaina 16.11. klo 13–15. Niihin voi ilmoittautua 13.9.2021 mennessä. Jokaiseen työpajaan mahtuu 20 osallistujaa.