Alkoholilla on suomalaisten mielissä vääristynyt, jopa arvokas paikka. Pidämme viinaa symbolina juhlimiselle ja tämä näkyy myös työelämässä.

Näin arvioi Ehyt ry:n työelämäasiantuntija Timo Nerkko.

Nerkon mukaan yhdeksän kymmenestä suomalaisaikuisesta käyttää alkoholia. Siitä seuraa, että alkoholi kuuluu tiukasti myös työkulttuuriin.

Ilmarisen ylilääkäri, neurologi Maija Haanpää on samaa mieltä.

”Alkoholi istuu syvässä työkulttuurissa. Edustustilaisuudet ovat perinteisesti olleet hyvin kosteita ja ilmainen viina on ollut yksi motivaattori osallistua vaikkapa firman juhliin.”

Nerkko ja Haanpää keskustelivat aiheesta Tänään töissä -lähetyksessä.

Päihteiden käytön seurauksena syntyy työstä poissaoloja.

”Yritysten tuloksessa näkyy, kun yksilön työkyky ei ole hyvä. Tulee myös virheitä ja ristiriitoja”, Nerkko sanoo.

Haanpää muistuttaa, että iso osa tapaturmista tapahtuu päihtyneenä, alkoholi lisää monien sairauksien riskiä ja pitkäaikaisvaikutukset voivat johtaa ennenaikaisiin eläköitymisiin.

”On arvioitu, että epäsuorat kustannukset, poissaolot ja eläköitymiset ovat tuplasti sen mitä suorat kustannukset, noin miljardi. Nämä ovat myös yhteiskunnalle ja terveydenhuollolle tulevia kustannuksia, ei pelkästään työnantajien. Kallista laskua maksamme kaikki.”

Työelämä ja päihteet. ”Ongelmat selviävät vain puhumalla. Jos on iso ongelma, tehdään siitä pienempi”, sanoo Ehyt ry:n työelämänasiantuntija Timo Nerkko. KIMMO HAAPALA

A-klinikkasäätiön alkuvuonna teettämässä kyselyssä alkoholin aiheuttamien ongelmien puheeksi ottamisen työpaikalla koki hankalaksi lähes puolet vastaajista. Nerkko kummastelee tulosta.

”Uskallamme kysyä työkaverin syömisestä tai hiihtämisestä, mutta kun pitää sanoa kaverille, että olen huolissani, tai haistamme alkoholin, poistumme tilanteesta.”

Puheeksi ottaminen on työturvallisuus ja -hyvinvointiasia, mutta työpaikoilla saatetaan salata esihenkilöltä ongelma esimerkiksi tekemällä krapulaisen työkaverin työt omien lisäksi. Nerkko kertoo kuulevansa vastaavia tarinoita luottamusmiehiltä ja työsuojeluhenkilöiltä.

Syynä vaikenemiseen voi pelko siitä, että joutuu auttajan rooliin, ei tiedetä miten tulisi toimia tai pelätään jopa sitä, että joudutaan narauttajan rooliin. Haanpään mukaan ihmisten on usein helpompi sivuuttaa vaikeat asiat, kuin kohdata. Tilanne pitää kuitenkin purkaa.

”Ongelmat selviävät vain puhumalla. Jos on iso ongelma, tehdään siitä pienempi”, Nerkko kannustaa.

Tänään töissä. Työpaikoilla voitaisi harjoitella kohtaamisia päihdeongelmaisen kanssa, kannustavat työelämäasiantuntija Timo Nerkko ja ylilääkäri Maija Haanpää (oik.) Juontajana Anne Lahnajärvi. KIMMO HAAPALA

Tämän vuoksi työpaikoilla tulisi olla hyvin tehty päihdeohjelma. Puheeksi ottamistakin voitaisi työpaikoilla harjoitella, Haanpää kannustaa.

Työantajan rooli on selkeä, työntekijä ohjataan työterveyteen alkuselvittelyä varten. Jos työtekijä tavataan päihtyneenä työssä, asia pitää dokumentoida jatkotoimenpiteitä varten. Joillakin aloilla työntekijöitä puhallutetaan.

Työsuhteen purkaminen tulee vaihtoehdoksi silloin, kun päihdeohjelma, työkykyarviointi ja työjärjestelyt sekä hoitoonohjaukset on katsottu loppuun, mutta työntekijän oma panos puuttuu eli päihteet ovat edelleen ongelma työssä.

Kaikille samat säännöt

Päävastuu ehkäisevästä päihdetyöstä kuuluu kunnille, mutta ehkäisevää päihdetyötä voidaan tehdä myös työpaikoilla. Siihen kuuluu olennaisena osana psykologinen turvallisuus, mikä tarkoittaa, että kaikesta voidaan puhua avoimesti.

Timo Nerkko korostaa, että työpaikan päihdeohjelmaa pitää tarkastella säännöllisesti ja säännöt pitää olla kaikille samat, siistijästä asiantuntijaan ja johtajaan.

”Katsotaan vähintään 2–3 vuoden välein yhteistoimintamenettelyllä, pitääkö jotain muuttaa ja jos otetaan mukaan puhalluttaminen, sovitaan, miten se voidaan toteuttaa.”

”Työntekijöiden pitää myös olla tietoisia päihdeohjelmasta, mitä se pitää sisällään. Sen pitää olla julkilausuttu”, Maija Haanpää sanoo.

Alkoholin käytön ohella tai sijasta suomalaisessa työelämässä käytetään myös huumeita ja lääkkeitä huumaavassa tarkoituksessa. Haanpään mukaan huumeiden käyttö onkin laajentunut ja monimuotoistunut. Esimerkiksi kannabiksen kokeilukäyttö on yleistynyt.

Nerkko pitää huolestuttavana, jos asiasta ei puhuta riittävästi. Vaikka huumeita käyttää nyt pieni joukko työikäisiä, määrä on kasvussa.

”Olen myös huolestunut yli 55-vuotiaiden lääkkeiden ja alkoholin sekakäytöstä. Se vaikuttaa eniten työkykyyn. Kuinka etätyöaikana kukaan voi tietää työkyvystä, jos yhteys on vain ruudun kautta.”

Nerkon mukaan poikkeusolosuhteissa ja etätyössä korostuu johtaminen. Esihenkilöiden tulee olla kiinnostuneita siitä, kuinka alaiset voivat ja jonkun siitäkin, kuinka esihenkilöt voivat.

”Ettei tulisi sellaisia yllätyksiä, että ei kuukauteen olla missään tekemisissä ja yhtäkkiä joku onkin poissa pelistä. Normaali kohtaaminen verkonkin välityksellä pitää olla olemassa.”

”Se tiedetään, että korona-aikana erityisesti ne henkilöt, jotka asuivat yksin, työyhteisön luontainen vuorovaikutus jäi pois. Heihin yksinäisyys iski tosi lujaa. Koronavuosista opittiin paljon”, Haanpää sanoo.

Haanpään mukaan päihteillä yritetään hoitaa ahdistusta, helpottaa pahaa oloa ja joillakin tavoitteena on laajentaa tajuntaa.

”Jos päihteet kuuluvat elämään, niitä ei välttämättä osata rajata työssäkäyntipäivien ulkopuolelle”, hän arvioi.

”On aika veteen piirretty viiva, milloin vaikkapa ahdistuslääkkeet alkavat muodostua ongelmaksi.”

Haanpään muistuttaa, että hoitavalla lääkärillä on tässä iso vastuu. Hän seuraa vointia, lääkkeen kulutusta ja osaa kiinnittää huomiota mahdollisiin riskeihin.

Työpaikoille tarvitaan pelisäännöt

Jos suomalaista työelämää ei aivan päihteettömäksi saa, kuinka siitä voisi kehittää päihdehaitatonta?

Työpaikoille tarvitaan selvät pelisäännöt, sanoo Nerkko.

”Missä tilanteessa saa käyttää, jos pitää käyttää alkoholia. Ja jos saunailtaan tulee henkilö, joka ei käytä päihteitä, se on ok. Siitäkin voisi keskustella, mihin pikkujouluissa tai sidosryhmätilaisuuksissa tarvitaan alkoholia.”

Nerkko arvelee, että alkoholitarjoilussa on myös kyse saavutetusta edusta, josta ei haluta luopua.

Haanpää muistuttaa, että nuorten päihteidenkäyttö on vähentynyt. Enää raitis ei ole automaattisesti raskaana tai autolla liikkeellä. Ilmiö nimeltä sober curious puhuttaa suomalaisessa mediassa aika ajoin.

”On hyvä, että päihteettömyys vaihtoehtona aidosti kiinnostaa, on kokeilemisen arvoinen ja voi olla yllättävänkin hyvä kokemus. Erittäin positiivinen ilmiö verrattuna tähän alkoholinhuuruiseen aiempaan ajattelumaailmaan”, Haanpää sanoo.

Nerkko huomauttaa, ettei ilmiö ole uusi, aina on ollut niitä, jotka haluavat olla käyttämättä päihteitä.

”Nyt sille on vain uusi termi.”

Raittius-sana saattaakin herättää erilaisia mielikuvia. Nerkko haluaa kuitenkin välttää vastakkainasettelua.

”On tietysti pelkona, että sober curious -ilmiöstä tulee suljettu kerho, ja toinen puoli käyttää päihteitä vielä enemmän.”

Päihteettömyyteen tai ainakin osittaiseen sellaiseen voisi kannustaa tieto päihteiden vaikutuksista terveyteen ja hyvinvointiin.

”Jos on havaittavissa alkoholinkäytön haittoja, vaikka ylipaino tai verenpaineen nousu, niin tiedetään, että alkoholin pois jättäminen olisi hyvä vaihtoehto. Alkoholin käyttö on väärällä tavalla tatuoitunut aivoihimme”, Haanpää toteaa.

Jos päihteettömyys kiinnostaa, Nerkko kannustaa hankkimaan harrastuksen, joka estää tai vähentää päihteiden käytön mahdollisuutta.

”Vaikka lintujen tarkkailu keväisin. Ajatuksena siis tehdä jotain sellaista, mihin päihteet eivät todellakaan sovi, olkoon vaikka kuoromusiikki. Kokeillaan, miltä tuntuu olla 300 päivää ilman viinaa.”

Nerkko itse hiihtää Vasaloppetin joka vuosi, ja siihen valmistautuminen kestää kuukausia.

”Liikunta ja alkoholi ei ole kovin hyvä yhdistelmä.”

”Monenlaiset miellyttävät elämykset, kuten kulttuuri ja liikunta tuovat vahvasti hyvää oloa ja rentouttavat, ei siihen alkoholia kyytipojaksi tarvita”, Haanpää sanoo..

Lue seuraavaksi: