Yksityisellä sote- ja varhaiskasvatusalalla on mahdollisuus työllistää tämän vaalikauden aikana ainakin 15 000 ihmistä lisää nykyisen 100 000 työntekijän lisäksi, lupaa Hyvinvointiala HALI ry.

– Tavoite on kunnianhimoinen, mutta realistinen, mikäli osaavan työvoiman saannissa onnistutaan, koulutusta kehitetään ja tuotetuista palveluista maksetaan käypä hinta, sanoo HALI ry:n työmarkkinajohtaja Tuomas Mänttäri tiedotteessa.

HALI ry:n mukaan hallitusohjelman 75 prosentin työllisyysasteen toteuttaminen vaatii kaikkien käytettävissä olevien resurssien, myös yritysten ja järjestöjen hyödyntämistä. Järjestö uskoo, että yksityinen ja julkinen sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatusala voivat hoitaa merkittävän osan hallituksen työllisyysasteeseen tarvittavista 60 000 uudesta työpaikasta. Toimialalla on jo nyt pulaa lähihoitajista, sairaanhoitajista, varhaiskasvatuksen opettajista, sosiaalityöntekijöistä ja lääkäreistä.

Työvoiman tarve kasvaa lähivuosina merkittävästi, koska ikääntyvä väestö tarvitsee yhä enemmän hoivaa ja hoitoa. Lisäksi alan nykyinen henkilöstö eläköityy nopeasti.

– Henkilöstövajeen kattamiseksi koulutuksen aloituspaikkoja on lisättävä merkittävästi toisella asteella, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa, sanoo Mänttäri.

– Sen lisäksi yksivuotinen, lähihoitajatutkinnon moduuleista koostuva, hoiva-avustajakoulutus on vakiinnutettava, ja koulutukselle on turvattava riittävät taloudelliset resurssit.

Mänttärin mukaan hoiva-avustajan osakoulutuskokonaisuus on muun muassa maahanmuuttajille ja alanvaihtajille nopein tie päästä hoiva-alalle työhön. Koulutuksen voi myöhemmin täydentää lähihoitajaksi.