Työpaikan menettäminen toimipaikan lakkauttamisen vuoksi lisää merkittävästi irtisanotun ja hänen puolisonsa kuolemanriskiä, todetaan tuoreessa tutkimuksessa, jossa seurattiin 1990-laman aikana työpaikkansa menettäneitä ja heidän perheitään.

1990-luvun laman aikaisilla toimipaikan lakkauttamisesta johtuvilla irtisanomisilla oli pitkäkestoisia vaikutuksia paitsi irtisanottujen henkilöiden perheiden tuloihin ja irtisanottujen kuolleisuuteen, selviää Kristiina Huttusen, Christina Gathmannin, Laura Jernströmin, Lauri Sääksvuoren ja Robin Stitzingin tuoreesta tutkimuksesta. Irtisanominen lisää irtisanotun sekä hänen puolisonsa kuolemanriskiä merkittävästi, ja irtisanomisen vaikutus kuolleisuuteen on nähtävissä koko 20-vuotisen seuranta-ajan.

Vaikutus on suuri erityisesti kun irtisanottu on mies. Tutkimuksen mukaan kuolleisuus kasvaa 27 henkilöllä viidessä vuodessa jokaista 10 000 irtisanottua miestä kohden, kun huomioidaan sekä irtisanottujen että heidän puolisoidensa kuolemanriskin kasvu. Kahdessakymmenessä vuodessa näitä irtisanomisista johtuvia ylimääräisiä kuolemia lasketaan olevan 115 jokaista 10 000 irtisanottua kohti .

– Irtisanomisten kustannuksia ei mitata vain rahassa, vaan jopa ihmishengissä, sanoo tutkimusprofessori Kristiina Huttunen tiedotteessa.

Työpaikan menettäneiden ansiotulot eivät palaudu vertailuryhmän tasolle myöhemmän työuran aikana mahdollisesta uudelleentyöllistymisestä huolimatta.

OLETKO LÄÄKÄRI, HAMMASLÄÄKÄRI, PROVIISORI TAI FARMASEUTTI? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.