Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen covid-19- eli koronarokotusten toimeenpanosta. Käytännön rokotusjärjestelyjä koordinoivat sairaanhoitopiirit. Kunnat vastaavat rokotusten järjestämisestä alueellaan. Kunnat voivat tehdä rokottamisessa yhteistyötä muun muassa työterveyshuollon palveluntuottajien kanssa.

Kela korvaa työnantajille työterveyshuollossa annettuja koronarokotuksia osana ehkäisevää työterveyshuoltoa, jos työnantaja on maksanut koronarokotuksista aiheutuneet kustannukset.

Kela maksaa korvauksen vain rokotuksen antamisesta aiheutuneista kustannuksista. Rokotevalmisteesta ei makseta työterveyshuollon korvausta, koska ne ovat palveluntuottajalle maksuttomia. Rokotusten toteuttamisessa täytyy noudattaa THL:n ohjeita.

Koronarokotusten korvaaminen poikkeaa muiden rokotteiden korvaamisesta. Tietoa rokotusten korvaamisesta on kela.fissä.

Jokaisesta annetusta rokoteannoksesta on tallennettava rokotustieto sähköiseen potilastietojärjestelmään ja automaattisesta tiedonsiirrosta kansalliseen rokotusrekisteriin on huolehdittava. Rekisterin avulla THL seuraa rokotusten toteutumista, tehokkuutta ja turvallisuutta.