Lääkärit vannovat valassaan, että päämääränä on terveyden ylläpitäminen ja edistäminen, sairauksien ehkäiseminen sekä sairaiden parantaminen ja heidän kärsimystensä lievittäminen. Sairaanhoitajien valassa sanotaan, että he auttavat lähimmäistä, tervettä ja sairasta, kaikissa niissä toiminnoissa, jotka tähtäävät terveyden säilyttämiseen ja sen saavuttamiseen.

Itsestä huolehtimisesta ei puhuta mitään. Alalle hakeutuu tunnollisia ja ahkeria ihmisiä, jotka venyvät, kun tilanne vaatii. Omasta hyvinvoinnista tingitään mieluummin kuin työn vaatimuksista.

Työvuorojen läpi mennään pahimmillaan joten kuten jaksaen, vapaa-aika typistyy palautumiseen. Stressi syntyy, kun työn vaatimukset ylittävät oman suoriutumisen rajat. Työuupumukseksi tila muuttuu pitkittyessään. Ympäristön, työn ja mielen kaaoksessa voi hukata itsensä.

Jokainen terveydenhuollon ammattilainen tietää, mitkä ovat hyvinvoinnin lähteet: Hyvä uni, liikunta ja riittävä lepo ja monipuolinen ruokavalio yhdistettynä harrastuksiin, voimauttaviin ihmissuhteisiin ja taloudelliseen turvallisuuteen.

Kun selkeyttä arvostavat, hierarkkiset toimijat yrittävät toimia entiseen tapaan monimutkaisessa maailmassa, syntyy kitkaa, kirjoittaa työterveyspsykologi Mikko Luukkainen. Luukkainen arvioi kirjoituksessaan, että monimutkaistuessaan maailma kasaa yksilön niskaan tavallista enemmän odotuksia ja vastuuta, vaikka tavoitteena tulisi olla itseohjautuvuus ryhmänä, työyhteisönä. Syntyy johtajuustyhjiöitä, jotka puolestaan lisäävät yksilön kuormittuvuutta.

Luukkainen tarjoaa lääkkeeksi luottamusta, avun pyytämistä, verkostoitumista ja yhdessä päättämistä. Uusi normaali voisi olla sysäys tähän.

Mediuutisten nuorille lääkäreille suunnatussa tilaisuudessa viime viikolla työterveyspsykologi Maaret von Wright muistutti itsensä johtamisen tärkeydestä. Omat voimavarat kannattaa keskittää siihen, mihin voi vaikuttaa ja mistä voi päättää.

Tilanteiden nollaaminen ja stressin hallinta keskellä työpäivää auttaa jaksamaan. Hengittäminen syvään, pysähtyminen ei vie paljoa aikaa. Ajatuksissaan voi kiireenkin keskellä siirtyä hetkeksi tuttuun ja turvalliseen, rakkaaseen paikkaan. Kahvihetki, kollegan kanssa rupattelu tai kävelytauko raittiissa ilmassa antavat etäisyyttä työrooliin ja lievittävät kaaoksen tunnetta.

Von Wright antoi viisaan neuvon: Itselle tärkeän sitaatin tai runon lukeminen. Tämä pieni palvelus itselle palauttaa varmasti mieleen, kuka minä oikeasti olen.

Omasta hyvinvoinnista tingitään mieluummin kuin työn vaatimuksista.

Lue lisää: