Hallituksen esittämä muutos työterveyshuollon ammattihenkilön määrittelemiseen on hyväksytty eduskunnassa. Jatkossa myös työfysioterapeutit määritellään työterveyshuollon ammattihenkilöiksi. Nykyisin heidät määritellään työterveyshuollon asiantuntijoiksi.

Muutoksen tavoitteena on parantaa moniammatillisen yhteistyön edellytyksiä työterveyshuollossa.

Työfysioterapeuttien toimintamahdollisuuksien laajentaminen muuttamalla nämä ammattihenkilöiksi tukee työntekijän työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvioinnin ja monialaisen palvelusuunnitelman oikea-aikaista ja tehokasta toteuttamista. Tällöin tuki- ja liikuntaelinsairauksiin liittyvät riskit voidaan ottaa paremmin huomioon jo palvelujen suunnitteluvaiheessa ja työpaikkatason toimintaa laadittaessa.

Esitys perustuu kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotukseen.

Tasavallan presidentti vahvisti lain 18.6.2021, ja se tulee voimaan 1.1.2022.

Lue myös: