Suomalaiset työikäiset jakaantuvat kahteen, osa voi hyvin ja he käyvät mielellään töissä, viihtyvät työssään, syövät ja nukkuvat hyvin ja ihmissuhteetkin ovat kohtuullisesti kunnossa.

”Tehdään mitä tahansa, he voivat silti aika hyvin. Mutta sitten meillä on porukka, jolla on selkeitä ongelmia työ- ja toimintakyvyn kanssa. Usein ne ovat laajempia ongelmia, jotka liittyvät ylipäänsä elämänhallintaan. He tarvitsevat erityisesti tukea”, työterveyden erikoislääkäri, Ilmarisen johtava asiantuntija Heidi Furu arvioi.

Työterveyshuollossa työkyvyn haasteet näkyvät erityisesti nuorten mielenterveyden haasteina.

”Nuoret kenties puhuvat ahdistuksestaan ja mielialaoireistaan avoimemmin ja he hakevat apua asioihin, jotka ovat normaaleja. Tämä ei tarkoita, että he olisivat isossa työkyvyttömyyden riskissä, vaan suurin osa mielialaoireista on lieviä”, Mehiläisen avainasiakas- ja työterveyslääkäri Tytti Kerttula toteaa.

Työterveyshuollon hyödyistä ja vaikuttavuudesta keskusteltiin Tänään töissä -lähetyksessä.

Työssäkäynti myös tukee mielenterveyttä. Työtä herkästi kuitenkin syytetään kuormituksesta, sillä tehokkuuden vaatimus on monilla aloilla lisääntynyt.

”Varmasti iso tekijä on kiihtyminen, nopeus, intensifikaatio ja informaatiotulva. Tunnekuormitus saattaa olla iso, kun tunnetilasta ja asiasta toiseen pitää mennä nopeasti. Liskoaivomme eivät ole sopeutuneet tähän tahtiin.”

Nuoret tarvitsevat tukea työelämässä

Työterveyslaitos on tehnyt tutkimusta, miten suomalaiset työikäiset pärjäsivät koronan myötä lisääntyneessä etätyössä.

”Hämmästyttävää mielestäni on, että alle 35-vuotiaat kärsivät eniten siitä, että kaikki siirtyivät etätyöhön. Ei ollut enää työkaverien tukea”, Furu sanoo.

”En tykkää siitä puheesta, että nuoret eivät jaksa. Lopetetaan se puhe. Tehdään työ sellaiseksi, että he saavat tarvittavan tuen, työtä on sopivasti, kuormittaa sopivasti, työ on sujuvaa ja mielekästä ja merkityksellistä”, Furu listaa.

”Hybridityö on varmasti hyvä malli, me tarvitsemme toisia ihmisiä ja yhteisöllisyyttä”, Kerttula huomauttaa.

Eläkkeelle työterveyslääkärin kautta

Eläkkeelle siirtyvät menettävät työyhteisönsä yleensä kertarysäyksellä. Kannattaisiko eläkkeelle siirtyvän hakea vauhtia elämänmuutokseen työterveyshuollon kautta?

”Monissa yrityksissä toivotaankin työelämän loppupäähän tukea ja yhdessä voidaan miettiä, miten työtä voidaan muokata, jos ei enää selviydy töistä, joita aikaisemmin on jaksanut. Toisaalta osa on hyväkuntoisia ja haluaa jatkaa työelämässä. On hyvä, jos varhain mietitään eikä oleteta, että jää työstä pois 65-vuotiaana”, Kerttula sanoo.

Furu kannustaa ennen eläkkeelle jäämistä tapaamaan työterveyslääkärinsä.

”Eläköityvä voisi varata tupla-ajan, että jää enemmän aikaa käydä läpi, mitkä reseptit pitää uusia, ja saisi suositukset, kuinka usein käydä tarkastuksissa ja minkä asioiden suhteen.”

Furulla on toinenkin vinkki eläkkeelle siirtyvälle: pyydä työterveyslääkäriltäsi viimeisellä käynnillä sivun mittainen yhteenveto. Kun menee uuteen hoitopaikkaan, saa uuden lääkärin syömään kädestä, kun tuo sen printin sinne mukanaan.

”Näin lääkärin ei tarvitse etsiä Kanta-arkiston uumenista niitä kolmea tärkeää lausetta, jotka kertovat potilaan nykytilanteesta.”

Keskijohdolle tunnustusta

Johtajia haastetaan olemaan läsnä ja kuulemaan herkällä korvalla alaisiaan. Ylin johto näyttää tutkimuksen valossa pärjäävän hyvin. Keskijohto sen sijaan näyttäytyy hyvinkin kuormittuneena ryhmänä.

”Pandemia pisti erityisesti keskijohdon koville. Tuli ihan uusia tapoja johtaa ja olla yhteydessä tiimiin. He ovat arjen sankareita, niitä, jotka kaipaavat vähän enemmän tunnustusta ja huolenpitoa”, Furu sanoo.

Kun varhaisen tuen keskusteluille ja toiminnalle varataan esihenkilöiden aikaa, se on Furun mukaan vahva signaali siitä, että vuorovaikutusta pidetään tärkeänä osana heidän työtään.

Lue seuraavaksi: