”Jokaisella kansalaisella pitäisi olla oikeus työhönsä”, peräänkuuluttaa eduskuntaan etenevä kansalaisaloite.

Ei koronapassia työpaikoille -aloite on maanantaiaamuun mennessä kerännyt jo yli 52 000 allekirjoitusta. Eduskuntakäsittelyyn vaadittava määrä löytyi nopeasti, sillä aloite avattiin vasta viikko sitten 7. päivä marraskuuta.

”Jos koronapassi tulisi myös työpaikoille, jäisi työelämän ulkopuolelle ihmisiä vasten omaa tahtoaan. Ihmisiä, jotka syystä tai toisesta eivät pysty tai halua ottaa rokotetta. Jokaisella on oikeus pitää omat terveystiedot henkilökohtaisina työelämässä”, aloitteessa todetaan.

”Lisäksi koronapassi työelämässä ajaa joitakin ihmisiä ottamaan rokotteen vasten tahtoaan. Haluamme säilyttää ihmisen oman vapaan tahdon häntä ja hänen terveyttään koskevissa asioissa. Työpaikka ei voi eikä saa asettaa työntekijää eriarvoiseksi yhden rokotteen vuoksi”, allekirjoittajat katsovat.

Koronapassin käyttöönotto työelämässä on ollut valmistelussa hallituksessa ja sosiaali- ja terveysministeriössä. Tarkkaa tietoa siitä, mitä ammattiryhmiä passivaatimus koskisi, ei ole.