Perusterveydenhuollon lapsipotilaiden päivystyksellinen hoito siirtyy Turussa Tyks Akuutista Lasten ja nuorten klinikkaan U-sairaalaan marraskuun alussa.

Näin lasten yhteispäivystyksen toimintaa voidaan kehittää jo ennen koko lastenklinikan muuttoa uuteen T3-sairaalaan vuonna 2022.

U-sairaalassa on tähänkin asti toiminut lasten erikoissairaanhoidon ainoa ympärivuorokautinen päivystyspiste Varsinais-Suomessa.

– Kymmenen vuotta sitten trendi oli se, että kaikki, vauvasta vaariin, tulivat samaan päivystykseen. Nykyään ajatellaan, että lapsipotilaat ovat hyvin erilainen ryhmä kuin aikuispotilaat. Päivystysasetuksenkin mukaan lapsipotilaille kuuluvat omat, heille soveltuvat odotustilat, sanoo vt. osastonylilääkäri Anna-Maija Kujari tiedotteessa.

Lapsiin perehtyneet ammattilaiset ovat parhaita arvioimaan lapsipotilaita, ja perheidenkin toivomus on, että lapsilla olisi omat päivystykset.

– Nyt kun T3-sairaala on rakenteilla, alamme valmistautua kaikkien lapsipotilaiden siirtymiseen sinne. Olisi aika suuri muutos, jos lasten ja nuorten päivystys aloitettaisiin uusissa tiloissa vasta muuton yhteydessä vuonna 2022. Sen takia tätä muutosta haluttiin tehdä jo nyt hyvissä ajoin, ennen muuttoa uuteen sairaalaan, Kujari jatkaa.

Lasten oikeudet sairaalassa perustuvat Nobab-standardeihin, jotka puolestaan pohjautuvat YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen. Niissä muun muassa sanotaan, että lapsipotilaille kuuluu olla oma päivystys.

Tavoitteena on, että perhe saa tarvitsemansa avun kerralla. Tämän uskotaan vähentävän lasten ja nuorten palveluiden tarvetta.

– Ensikokemuksia on saatu alueilta, joilla on aloitettu keskitetty lastenpäivystys. Ne osoittavat, että lasten ja nuorten terveydenhuoltopalvelujen tarve kokonaisuutena vähenee, kun lasten päivystyksellisiä asioita hoitavat lapsiin erikoistuneet ammattilaiset, lapsen asiat hoidetaan kokonaisvaltaisesti. Silloin syntyy vähemmän jatkohoitokäyntejä esimerkiksi perusterveydenhuoltoon, sanoo Lasten ja nuorten klinikan toimialuejohtaja Heikki Lukkarinen tiedotteessa.

Myös lasten ja nuorten terveys paranee, koska erikoissairaanhoidon ammattilaiset tunnistavat mahdolliset sosiaaliset ongelmat. Niihin voidaan tarttua aktiivisesti ja ajoissa, yhteistyössä kuntien kanssa.

Suurin hyöty lasten omasta päivystyksestä on Anna-Maija Kujarin mielestä se, että kaikki perheet tulevat samasta ovesta, ja he tietävät saavansa ammattitaitoisen hoidon ja hoidon tarpeen arvioinnin.

–Vanhempien ei tarvitse itse miettiä, minkälaista ja kenen antamaa hoitoa heidän lapsensa tarvitsevat, vaan me arvioimme sen, sanoo Kujari.

Lue myös: