Muutoksilla halutaan vähentää määräaikaisuuksia ja tarjota vakituista työtä Tyksin henkilökunnalle.

– Haluamme sitouttaa työntekijämme ja saada heidät pysymään Tyksissä ajassa, jolloin sosiaali- ja terveydenhoitoalalla on suuri pula työntekijöistä. Henkilöstön työhyvinvointi on meillä potilaiden hyvinvoinnin lähtökohta ja haluamme kaikin tavoin kehittää henkilöstökokemusta entistä paremmaksi, sairaalajohtaja Petri Virolainen sanoo tiedotteessa.

Muutokset myös osaltaan turvaavat ja parantavat potilaiden hoitoa, sillä uusilla vakansseilla sitoutetaan osaavia ja kokeneita ammattilaisia Tyksiin.

Päätös koostuu kolmesta osasta. Ensimmäisen ryhmän muodostavat muutokset, jotka eivät lisää kustannuksia. Resurssimuutokset on toteutettu yhdistelemällä tai lakkauttamalla olemassa olevia vakansseja. Vakanssimäärä pysyy ennallaan.

Päätös sisältää psykiatrian toimialueen sekä naistenklinikan vakansseja.

Toiseen ryhmään sisältyy uusia vakansseja sekä vakanssien muutoksia, jotka myös tuovat kustannuksia. Kaikki päätökset on huomioitu jo vuoden 2021 talousarviossa ja päätöksen perusteena on se, että vakanssien perustaminen säästää henkilöstökuluja muualta.

Toisin sanoen työn tekeminen toisella tavalla tulisi perustettuja vakansseja kalliimmaksi. Vakanssimuutoksia on 43 kappaletta ja uusia vakansseja on 18.

Kolmas ryhmä koostuu toimialueella pitkään olleista työntekijöistä, joilla ei ole vakanssia ja joita ilman nykyinen toiminta ei ole mahdollista. Tarve on nyt arvioitu pysyväisluonteiseksi. Kokonaisuus sisältää 88 uutta vakanssia.

Kyseisten määräaikaisten työsuhteiden palkkakustannukset ovat mukana tämän vuoden talousarviossa, eivätkä lisää suunniteltuja henkilöstökuluja. Muutokset koskevat laajasti Tyksin eri toimialueita.

Hallitus päätti tiistaina 15. kesäkuuta perustaa uudet virat ja toimet 1. heinäkuuta 2021 lukien niille aiemmin vahvistetuin kelpoisuusehdoin sekä lakkauttaa esityksessä mainitut virat ja toimet.