Lääketieteen lisensiaatti, psykiatrian erikoislääkäri, eMBA, Tuula Metsä on valittu Kevan johtajaylilääkärin virkaan. Hän aloittaa Kevassa 1. maaliskuuta.

Kevan johtajaylilääkäri johtaa vakuutuslääketieteen yksikköä, joka tekee työkyvyn arviointia. Tämän lisäksi ylilääkäri osallistuu työelämän kehittämiseen, sidosryhmätyöhön sekä työnantaja-asiakkaiden palvelujen kehittämiseen.

Metsä toimii tällä hetkellä Husin Terapiat etulinjaan -hankkeen projektipäällikkönä ja ylilääkärinä. Tätä ennen Metsä on toiminut muun muassa Kelan vastaavana asiantuntijalääkärinä, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin palvelujohtajana ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin psykiatrian tulosalueen tulosalueylilääkärinä.

Metsä on aiemmin suorittanut erikoislääkärin johtamiskoulutuksen ja UEF:n eMBA-ohjelman vuonna 2016-17.

Metsä haluaa Kevassa tehdä työtä työkyvyttömyysriskin alentamiseksi ja pidentää suomalaisten työuria, unohtamatta ihmisten elämänlaadun kohentumista.

– Sujuvien asiakasprosessien rakentamisen lisäksi olen erityisen kiinnostunut työnantajapalveluiden kehittämisestä yhdessä asiakasorganisaatioiden kanssa. Pidän myös tärkeänä mahdollisuutta osallistua julkiseen työelämäkeskusteluun tuomalla osin haastaviakin aiheita yhteiseen pöytään, Metsä sanoo tiedotteessa.

Johtajaylilääkäri raportoi varatoimitusjohtaja Tapani Hellsténille.

– Tuula Metsä on vahvasti kiinnostunut työelämän kehittämisestä ja erityisesti työurien pidentämisestä. Hänellä on laaja kokemus vaativista johtamistehtävistä, erilaisissa johtamistilanteissa. Lisäksi hänellä on vahva suomalaisen terveydenhuollon tuntemus, Hellstén sanoo.

Lue myös: