Valtioneuvosto on asettanut Onnettomuustutkintakeskuksen yhteyteen tutkintaryhmän selvittämään koronapandemiasta johtuneita toimia Suomessa.

Kyseessä on turvallisuustutkintalain mukainen poikkeuksellisen tapahtuman tutkinta.

– Tuntuu oikealta asettaa tämä työryhmä, jonka kautta saamme riippumattoman asiantuntija-arvion tämän monin tavoin poikkeuksellisen kriisin hoitamisessa tehdyistä toimenpiteistä ja niiden seurauksista, sanoo oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) tiedotteessa.

Tutkinnan tarkoituksena on yleisen turvallisuuden parantaminen. Ryhmältä odotetaan suosituksia siitä, miten pandemian aikaisten kokemusten perusteella voidaan kehittää varautumista erittäin vakaviin tapahtumiin ja lieventää niiden seurauksia.

Tarkastelun kohteena ovat ajanjaksolla 1.1.-31.7.2020 erityisesti julkishallinnon ja muiden toimijoiden havahtuminen tilanteeseen, tehdyt toimenpiteet ja tiedonkulku, tilanteessa sovelletut säädökset, tilanteeseen varautuminen ennakkoon, valmiussuunnitelmat ja muut asiakirjat, kansalaisten turvallisuuteen vaikuttanut viestintä sekä toiminnan seuraukset.

Tutkinnassa ei käsitellä syyllisyys-, vastuu- ja vahingonkorvauskysymyksiä. Myöskään lääketieteellisen hoidon tarkastelu ei kuulu tutkinnan piiriin.

Tutkintaryhmää johtaa johtava tutkija Kai Valonen Onnettomuustutkintakeskuksesta.

Tavoitteena on, että tutkinta valmistuu kesäkuussa 2021.

Lue lisää: