Kasvomaskien käyttö on turvallista eikä aiheuta happivajetta iäkkäille ihmisille, osoittaa Jamassa julkaistu tutkimus.

Tutkimukseen osallistui 25 yli 65-vuotiasta ihmistä. Heidän keski-ikänsä oli 76,5 vuotta. Yhdeksällä osallistujalla oli vähintään yksi sairaus.

Osallistujat käyttivät tutkimuksessa kolmikerroksista, ei-lääketieteellistä maskia.

He mittasivat itse happisaturaationsa ennen maskin käyttämistä, maskin käyttämisen aikana sekä sen jälkeen.

Osallistujien keskimääräinen happisaturaatio ennen maskin käyttämistä oli 96,1 %, käyttämisen aikana 96,5 % ja käyttämisen jälkeen 96,3 %.

Kenenkään osallistujan happisaturaatio ei laskenut alle 92 prosenttiin maskia käytettäessä.

Tutkimuksen tulosten mukaan maskien käyttäminen ei siis vaikuttanut merkittävästi happisaturaatioon eikä maskien käyttämistä voi pitää vaarallisena. Tutkijoiden mukaan sosiaalisessa mediassa on esiintynyt väitteitä, että maskin käyttäminen voisi aiheuttaa happivajetta.

Tutkijat huomauttavat, että tutkimuksen osallistujamäärä oli pieni ja tutkimuksessa käytettiin vain yhdentyyppistä maskia.

Tutkimuksesta oli jätetty pois ihmiset, jotka eivät lääketieteellisistä syistä kykene käyttämään maskia. Tutkijat myös huomauttavat, että happisaturaatiomittaukset tehtiin vähäisen fyysisen aktiivisuuden aikana.