Työuupumuksesta toipumista edesauttavat vertaistuki ja ammattilaisten ohjaus, ymmärrys omista tarpeista ja rajoista sekä itsehyväksyntä, tuore väitöstutkimus osoittaa.

PsM, VTM, KTK Stela Salminen tarkasteli väitöskirjatutkimuksessaan eri kuntoutuskursseille osallistuneiden työuupumuskuntoutujien ja puolisoiden kokemuksia työuupumuksesta ja siitä toipumisesta.

Väitöskirjatutkimus osoitti, että toipumisen polut kuntoutuskurssin jälkeen vaihtelivat suuresti. Osa työuupumuskuntoutujista pystyi siirtämään opitut taidot arkeensa ja ylläpitämään fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin tasoa. Toiset taas kokivat työuupumusoireiden lisääntyneen kuntoutuskurssin jälkeen.

Kuntoutujan oma toimijuus ja aloitteellisuus olivat suotuisia ennaltaehkäisemään työuupumuksen uusiutumista, mutta yhtä tärkeitä olivat muutokset työpaikalla työkuorman ja resursoinnin järkeistämiseksi.

– Esimiesten rooli on oleellinen työn järjestelyn epäkohtien ja tehottomien käytäntöjen tunnistamisessa. Jos he ovat tietoisia työuupumuksen tavallisimmista syistä ja oireista, he voivat käynnistää kriittisiä muutoksia työpaikalla, jotta työympäristö olisi terveempi ja reilumpi, Salminen sanoo tiedotteessa.

Tutkimukset osoittivat, että työuupumus ei koske vain työuupunutta, vaan vaikutus ulottuu myös hänen puolisoonsa. Puolisot tarjoavat emotionaalista ja käytännön tukea työuupumuksen vakavimmissa vaiheissa, ja heidän tietoisuutensa työuupumusoireista voi ennaltaehkäistä työuupumuksen uusiutumista. Sinä aikana puolisot kokevat kuitenkin merkittävää ahdinkoa, turhautumista ja avuttomuutta.

– Jos puolisot eivät tiedä miten asettaa rajoja, heidän oma hyvinvointinsa voi olla uhattuna, erityisesti jos heillä on myös mielenterveysongelmia taustalla. Siksi on tärkeää saada puolisot osallistumaan aktiivisemmin kuntoutusprosessiin. Myös he tarvitsevat vertaistukea ja vahvistusta omille kokemuksilleen, Salminen sanoo.

Suomessa on kattava kuntoutusjärjestelmä, joka tarjoaa tukea ihmisille, joiden työkyky on vaarantunut. Tukea on tarjolla myös puolisoille, ja he voivat osallistua perheenjäsenille varatulle päivälle kuntoutuskurssin aikana. Siitä huolimatta vain harva hyödyntää tätä mahdollisuutta.