Tampereen yliopistossa tehty tutkimus tuotti uutta tietoa ACE2-reseptorista, jonka kautta koronavirus siirtyy solujen sisälle eli infektoi soluja.

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että ikä tai sukupuoli eivät juurikaan vaikuta ACE2-geenin ilmentymiseen, vaikka covid-19-taudin vakavimpia muotoja on raportoitu eniten miehillä ja vanhemmilla potilailla.

Väitöskirjatutkija Harlan Barker ja professori Seppo Parkkila Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnasta selvittivät bioinformatiikan menetelmien avulla ACE2-geenin eli angiotensiinikonvertaasientsyymi 2:n ilmentymistä, säätelyä ja roolia eri kudoksissa ja soluissa.

Tulosten perusteella ACE2-proteiinia tuotetaan kaikkein runsaimmin suolen pintaepiteelisoluissa, munuaisissa ja kiveksessä. Yllättäen sen ilmentyminen on normaalitilanteessa erittäin alhaista hengityselinten alueella, vaikka keuhkot ovatkin covid-19-taudin keskeinen kohde-elin. Keuhkojen alueella ACE2:n tuotto on voimakkainta verisuonten endoteelisoluissa.

Tutkimuksessa ennustettiin myös mekanismeja, joiden avulla ACE2-geenin ilmentymistä säädellään. Vastikään on raportoitu vielä vertaisarvioimattomia tuloksia, joiden perusteella ACE2-geenistä koodataan kahta erilaista ACE2-lähetti-RNA:ta.

– Näistä niin sanottu lyhyt ACE2-muoto on voimakkaasti interferonien säätelemä. Tutkimuksessamme ACE2-geenin säätelyalueelta löytyi sitoutumiskohtia proteiineille, jotka säätelevät myös interferonien tuottoa, Parkkila kertoo tiedotteessa.

Tutkimuksessa selvitettiin lisäksi geenejä, joiden ilmentyminen korreloi vahvimmin ACE2-geenin ilmentymiseen. Voimakkaimmin korreloituva geeni on nimeltään ENPEP, joka koodaa glutamyyli aminopeptidaasi -nimistä proteiinia.

– Tämä voi mahdollisesti olla mukana mekanismeissa, joiden avulla koronavirus infektoi soluja ja siihen liittyvät jatkotutkimukset ovat jo käynnissä Tampereen yliopiston tutkimusryhmässä, Parkkila kertoo.

Barkerin ja Parkkilan juuri PLOS ONE -tiedelehdessä julkaistu tutkimus käynnistettiin nopeasti maaliskuussa covid-19-taudin levittyä myös Suomeen.