Tietokoneen avulla voidaan tunnistaa eri sairauksien hoitoon käytetyistä lääkkeistä niitä, jotka voisivat myös ehkäistä aivovamman aiheuttamia jälkitiloja, selviää filosofian maisteri Anssi Lipposen väitöstutkimuksesta.

Aivovamman aiheuttamia jälkitiloja voivat olla muun muassa masennus, voimakas väsymys, muistin häiriöt, halvausoireet ja epilepsia. Löydettyjä lääkkeitä testattiin solumalleissa sekä kokeellisessa aivovammamallissa.

Tietokoneanalyysissä hyödynnettiin kokeellisesta aivovammamallista saatua tietoa geenien ilmentymisestä sekä laajaa yhdysvaltalaistietokantaa, jossa on lähes 20 000 lääkettä. Näitä tietoja yhdistämällä tietokoneen avulla etsittiin muiden sairauksien hoitoon käytettävien lääkkeiden joukosta sellaisia, jotka voivat aivovamman jälkeen ehkäistä tai lievittää aivovamman aiheuttamia jälkitiloja.

Sopivilta vaikuttavien lääkkeiden tehoa testattiin solumalleissa ja kokeellisessa aivovammamallissa. Solumalleissa useiden niiden havaittiin lievittävän muun muassa tulehdusta, mutta kokeellisessa aivovammamallissa testattu lääkeaine ei estänyt tai lievittänyt jälkitiloja.

Tulevaisuudessa on tarkoitus testata lisää tietokoneella tunnistettuja lääke-ehdokkaita solu- ja aivovammamallissa, jotta menetelmän herkkyyttä voidaan parantaa ja löytää toimivia lääkkeitä aivovamman jälkitilojen ehkäisemiseksi.

Aivovamma aiheutuu päähän kohdistuvasta iskusta, useimmiten liikenne-, kaatumis- tai urheilutapaturmassa. Vuosittain maailmanlaajuisesti yli 50 miljoonaa ihmistä saa aivovamman, joka aiheuttaa yli 40 prosentille potilaista pitkäaikaisia tai pysyviä jälkitiloja. Sadoista tutkimuksista huolimatta tällä hetkellä ei ole lääkettä, jolla voitaisiin lieventää tai estää aivovamman jälkitiloja.

Anssi Lipposen neurotieteiden alaan kuuluva väitöskirja A systems biology approach for identification and stepwise validation of pharmacotherapy candidates for traumatic brain injury (Lääkeainekandidaattien systeemibiologinen tunnistaminen ja vaiheittainen validointi traumaattisen aivovamman hoitamiseksi) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa 21.2.

OLETKO HAMMASLÄÄKÄRI, PROVIISORI TAI FARMASEUTTI? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten sisällöt digitaalisesti käyttöösi maksutta.