Sähköinen resepti parantaa potilaiden lääkityksen hallintaa ja johtaa lääkehoidon laadun paranemiseen, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Vatt tiedottaa tuoreen tutkimuksen tuloksista.

Lääkemääräysten tallentuminen kansalliseen sähköiseen reseptitietokantaan helpottaa terveydenhuollon toimijoiden välistä tiedonkulkua, mikä puolestaan auttaa vähentämään lääkevirheitä ja haitallisia lääkeyhdistelmiä.

Tutkimuksessa tarkasteltiin yleisen verenohennuslääkkeen varfariinin käyttäjiä ja heille määrättyjä tulehduskipulääkereseptejä vuosina 2007–2014. Varfariinin ja tulehduskipulääkkeiden yhdistelmä on yksi yleisimmistä haitallisista lääkeyhdistelmistä eikä niitä pitäisi käyttää yhtäaikaisesti kasvaneen verenvuotoriskin vuoksi.

– Tutkimuksemme on selvä osoitus e-reseptin mahdollisuuksista parantaa lääkehoidon laatua. Maaseutumaisissa kunnissa haitallisten lääkeyhdistelmien reseptimääräykset vähenivät merkittävästi uudistuksen myötä, Vattin erikoistutkija Tanja Saxell sanoo tiedotteessa.

E-reseptin vaikutus hoidon laatuun ei ole yhdentekevä, sillä varfariinin ja tulehduskipulääkkeen yhteiskäyttö oli tutkimusaineiston perusteella yleistä ennen e-reseptin käyttöönottoa.

Haitallisten lääkeyhdistelmien osuus kuntatasolla oli tällöin keskimäärin kuusi prosenttia, kunnittaisen vaihteluvälin ollessa 2–19 prosenttia. Erityisesti maaseutumaisissa kunnissa tilanne oli heikko.

E-reseptin käyttöönotto vähensi haitallisten lääkeyhdistelmien käyttöönottoa peräti 35 prosenttia juuri maaseutumaisissa kunnissa. Tärkein syy muutokseen oli varsinkin erikoistumattomien lääkärien antaman lääkehoidon laadun paraneminen.

Sähköisen reseptin vaikutuksia tutkivat Vattin kanssa Turun ja Jyväskylän sekä Pennsylvanian yliopistot.