Tuoreen Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen mukaan psykoosilääkkeitä käyttäville Alzheimerin tautia sairastaville kertyy noin yksitoista sairaalapäivää enemmän kuin lääkettä käyttämättömille.

Lääkkeen turvallisuuden mittariksi on aiemmin esitetty sitä, vaikuttaako lääkkeen käyttö sairaalahoidon tarpeeseen. Tässä tutkimuksessa psykoosilääkkeiden käyttäjien runsaammat sairaalapäivät liittyivät kuitenkin lääkehaittojen ohella psykoosilääkkeiden määräämisen syihin, kuten muistisairauden käytösoireiden hoitoon.

Tutkimuksen perusteella psykoosilääkkeitä käyttäville kertyi enemmän sairaalapäiviä Alzheimerin taudin ohella mielenterveyden häiriöiden, sydän- ja verenkiertosairauksien, hengityselinten ja virtsateiden sairauksien vuoksi. Myös erilaiset oireet, kuten väsymys, johtivat sairaalahoitoon.

Lisäksi omaisten hoitolomat vaikuttivat potilaiden sairaalapäivien kertymään.

Tutkimuksen tulokset on julkaistu Journal of American Medical Directors Association -lehdessä.