Lää­kein­no­vaa­tiot eivät tavoita kaikkia yh­den­ver­tai­ses­ti, uutisoi Itä-Suomen yliopisto.

Vaikka uusia lääkkeitä kehitetään eri sairauksiin jatkuvasti ja niiden on todettu lisäävän väestön kokonaishyvinvointia, lääkkeiden käytön aloitukseen liittyy myös eriarvoisuutta.

Itä-Suomen yliopistossa hiljattain tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin muistisairauksien hoitoon kehitetyn lääkkeen memantiinin käyttöönottoa eri sosioekonomisissa ryhmissä. Tutkija Mervi Rantsi havaitsi, että aivojen glutamaattitasapainoon vaikuttava memantiinilääkitys aloitettiin ylemmissä tuloluokissa keskimääräistä aikaisemmin.

– Tutkimuksen perusteella memantiinin käyttö aloitettiin aikaisemmin myös iäkkäimmillä ja monilääkityillä potilailla. Yksinasuvilla memantiinilääkitys aloitettiin vastaavasti myöhemmin, Rantsi sanoo Itä-Suomen yliopiston jutussa.

Tutkimuksen tiedot kerättiin Kelan reseptitiedostoista, THL:n ylläpitämistä hoitoilmoitusjärjestelmistä sekä Tilastokeskuksen rekistereistä. Aineisto koostui lähes 65 000:sta henkilöstä, jotka olivat täyttäneet 65 vuotta vuonna 2000 ja asuivat kotona.

Tutkimusajanjakson aikana, vuosina 2000–2013, muistisairauslääkkeen käytön aloitti yli 9 000 henkilöä. Heistä 2 881 aloitti memantiinin käytön. Käytön aloittaneista 30,9 prosenttia kuului alimpaan tuloneljännekseen.

Suomessa on toistaiseksi niukasti rekisteriaineistoihin perustuvaa tutkimustietoa sosioekonomisen aseman yhteydestä muistisairauslääkkeiden käyttöön. Aihetta on tutkittu myös kansainvälisesti varsin vähän. Englannissa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että lääkitys muistisairauteen aloitettiin varakkaimmilla 25 prosenttia suuremmalla todennäköisyydellä kuin alimpaan tuloryhmään kuuluvilla, uutisessa kerrotaan.

– Eri ryhmien välisiin eroihin on tutkimuksessa kiinnitetty huomiota vähän ehkä siitä syystä, että kehitys lääketutkimuksessa on melko nopeaa ja lääkeinnovaatiot lisäävät kokonaishyvinvointia yhteiskunnassa.

Suomessa on tällä hetkellä yli 190 000 muistisairautta sairastavaa henkilöä ja muistisairauksiin sairastuu vuosittain noin 14 500 henkilöä.

– On tärkeä ymmärtää, mikä aiheuttaa lääkeinnovaatioiden käyttöön ottamiseen liittyviä eroja sosioekonomisten ryhmien välillä. Jatkossa olisi olennaista myös selvittää, mitkä tekijät kaventavat tai kasvattavat näitä eroja.