Lastentautien tutkimussäätiö on jakanut lasten terveyteen ja hyvinvointiin kohdistuvaan tutkimukseen liki kaksi miljoonaa euroa. Yli kymmenesosa myönnetyistä apurahoista meni lasten ja nuorten mielenterveyden tutkimukselle.

Tänä vuonna tutkimusapurahoja haettiin aiempia vuosia enemmän lasten ja nuorten mielenterveyden häiriöiden tutkimiseen, ja siihen myönnettiinkin rahaa lähes 300 000 euroa.

Helsingin yliopiston lastenpsykiatrian professorin Eeva Arosen tutkimus sai 120 000 euroa sen selvittämiseen, miten lasten ja nuorten stressiä voitaisiin tunnistaa nykyistä paremmin ja tarjota tukea jo ennen kuin stressi ja paha olo eskaloituvat mielenterveyden häiriöiksi.

”Kun apua olisi tarjolla riittävän ajoissa, vältyttäisiin vakavammilta ongelmilta. Nyt lasten- ja nuortenpsykiatrian poliklinikoiden ruuhkat ovat valtavia, ja erikoissairaanhoidon resurssit eivät riitä kaikkien psyykkisesti oireilevien lasten tutkimiseen ja hoitamiseen”, Aronen sanoo tiedotteessa.

Tutkimuksessa stressistä kerätään tietoa paitsi kyselyin, myös mittaamalla lapsen ja nuoren sykevälivaihtelua, unen laatua sekä esimerkiksi hiuksista mitattavaa stressihormoni kortisolia. Tutkimuksessa selvitetään myös, mikä vaikutus vanhemman stressillä on lapsen oireiluun sekä kerätään tietoa korona-ajan vaikutuksista perheisiin.

Tampereen yliopiston nuorisopsykiatrian professori Riittakerttu Kaltiala sai 90 000 euroa seurantatutkimukseen, jossa selvitetään, kuinka alaikäisinä viha- ja väkivaltaongelmien takia oikeuspsykiatriseen hoitoon ohjatut lapset ja nuoret myöhemmin selviävät elämässään.

”Haluamme selvittää, minkälaiset mielenterveyden häiriöiden piirteet viittaavat siihen, että nuorella on myöhemmin isompi riski väkivaltaan tai rikoksiin. Toisaalta haluamme myös tunnistaa, mitkä merkit viittaisivat siihen, että hyvin vaikeista käytösongelmista kärsivällä nuorella on hyvät mahdollisuudet saada elämänsä takaisin raiteilleen”, Kaltiala kertoo tiedotteessa.

Kaikki Lastentautien tutkimussäätiön myöntämät apurahat vuodelle 2022 löytyvät täältä.