Koulun sisäilman laatua ei voi luotettavasti arvioida oppilaiden oireilun perusteella, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Helsingin yliopiston tutkijoiden uusi tutkimus.

Tutkimus kyllä osoitti, että oppilaat kokivat hieman enemmän oireilua koulurakennuksissa, joiden olosuhteissa oli asiantuntija-arvion perusteella puutteita, verrattuna rakennuksiin, joiden olosuhteet oli todettu hyväksi.

Mahdollisia puutteita olivat kosteusvauriot, ongelmat lämpötiloissa tai huono ilmanvaihto. Sisäympäristöissä havaituilla puutteilla oli yhteyksiä oppilaiden hengitys- ja yleisoireisiin, kuten nuhaan, yskään tai päänsärkyyn. Joitain yhteyksiä havaittiin myös alahengitystie- tai iho-oireisiin, mutta ei silmäoireisiin.

Tutkimuksessa havaittu yhteys koulurakennusten olosuhteiden ja oppilaiden oireilun välillä oli kuitenkin niin heikko, että oireilun määrän perusteella ei pystytä luotettavasti arvioimaan, millainen on rakennuksen sisäilman laatu.

Myös aiempien tutkimusten perusteella näyttää siltä, että oireilu kuvaa huonosti sitä, onko rakennuksen olosuhteissa puutteita.

– Tarvitaan lisää tutkimusta siitä, minkä verran sisäilman epäpuhtaudet selittävät koulujen välisiä eroja oireilussa verrattuna muihin oireilua aiheuttaviin tekijöihin. Näitä muita tekijöitä on tutkittu toistaiseksi huomattavan vähän, sanoo professori Juha Pekkanen tiedotteessa.

Sisäilman lisäksi oireiluun vaikuttavat muun muassa henkilön ikä, terveydentila ja kuormittavat asiat, kuten viihtyisyys ja tyytyväisyys töissä ja koulussa sekä käsitykset ja huolet sisäilmaan liittyvistä riskeistä. Se, että ihmisten oireiluun sisäympäristöissä vaikuttavat monet asiat, tulee huomioida sisäilmakyselyjen tuloksia tarkasteltaessa.

– Rakennusten käyttäjille suunnatuilla kyselyillä saadaan arvokasta lisätietoa sisäilmatilanteen selvittämiseen. Korjauspäätösten pitää kuitenkin perustua ensisijaisesti tutkittuun tietoon rakennuksen kunnosta, sanoo ylilääkäri Jussi Lampi.

Tutkimukseen osallistui 129 ala- ja yläkoulurakennusta Helsingin alueelta. Rakennusten olosuhteiden arvio perustuu Helsingin kaupungin selvityksiin. Tiedot oppilaiden oireilusta kerättiin THL:n sisäilmakyselyn avulla. Kyselyyn vastasi reilut 12 000 oppilasta.

Tutkimus on julkaistu Environmental Health -tiedejulkaisussa.

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.