Hyvän glukoositasapainon ylläpitäminen mielenterveysongelmista kärsivillä diabetespotilailla on haasteellista, mutta ero potilaisiin, joilla ei ole mielenterveysongelmia, ei ole kovin suuri.

Tulos ilmenee Siun soten eli Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän alueella toteutetussa tutkimuksessa.

LDL-kolesterolitasot paranivat seurannassa samansuuntaisesti potilailla, joilla ei ollut ja joilla oli tyypin 2 diabeteksen lisäksi mielenterveysongelmia.

Aiemman tutkimusnäytön perusteella mielenterveysongelmat tyypin 2 diabetespotilailla ovat yhteydessä huonompaan hoidon laatuun, huonompiin hoitotuloksiin ja lisääntyneisiin diabeteskomplikaatioihin verrattuna diabetespotilaisiin, joilla ei ole mielenterveysongelmia.