Riittävä maitotuotteiden käyttö vaikuttaa eniten veren D-vitamiinipitoisuuteen alakouluikäisillä lapsilla.

Tämä käy ilmi Itä-Suomen yliopiston väitöstutkimuksesta.

Lapsilla, jotka joivat vähintään kolme lasillista maitoa päivässä tai liikkuivat yli kaksi tuntia päivässä, oli suuremmat veren D-vitamiinipitoisuudet kuin muilla.

Tytöillä myös D-vitamiinivalmisteiden käyttö oli yhteydessä suurempaan veren D-vitamiinipitoisuuteen, kerrotaan Itä-Suomen yliopiston tiedotteessa.

Jopa joka viidennellä lapsella veren D-vitamiinipitoisuus jäi alle 50 nanomooliin litrassa, jota pidetään usein matalan pitoisuuden rajana.

D-vitamiin saanti ruoasta ja vitamiinivalmisteista oli lähes 60 prosentilla lapsista alle 7,5 mikrogrammaa päivässä. Se oli suositus tutkimusaiheiston keruuvaiheessa. 40 prosenttia lapsista ei käyttänyt D-vitamiinilisiä.

Nykyisin D-vitamiinin saantisuositus on 10 mikrogrammaa päivässä. Lapset saavat maidosta lähes puolet D-vitamiinistaan.

Väitöstutkimus oli osa Itä-Suomen yliopiston biolääketieteen yksikön Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimusta. Väitöskirja tarkistetaan 30. elokuuta.