Rasvamaksa tai muu krooninen maksasairaus voi muuttaa lääkkeiden kuljetinproteiinien toimintaa ja vaikuttaa siten lääkeaineiden kulkeutumiseen, tehoon ja turvallisuuteen, ilmenee Itä-Suomen yliopiston koordinoimassa OSTtrans-hankkeessa tehdystä

.

Lihavilla henkilöillä rasvaa kertyy usein myös maksaan. Maksan tehtäviin kuuluu lääkkeiden hajottaminen ja poistaminen elimistöstä.

Alkoholiin liittymätön rasvamaksatauti (NAFLD) kehittyy noin 40 prosentille lihavista henkilöistä. NAFLD voi johtaa rasvamaksatulehdukseen (NASH), maksan vajaatoimintaan tai maksasolusyöpään.

Tautiin ei toistaiseksi ole tehokasta lääkettä eikä rasvamaksataudin vaikutuksia lääkkeiden tehoon ja turvallisuuteen ole juurikaan tutkittu.

Farmasian tohtori Melina Malinen tutki lääkkeitä ja sappihappoja kuljettavien kuljetinproteiinien toimintaa NAFLD- ja NASH-potilaiden maksakudosnäytteistä massaspektrometriaan perustuvien proteomiikka-analyysien avulla.

OSTα/β-kuljetinproteiini kuljettaa sappihappoja, steroidien aineenvaihduntatuotteita ja lääkkeitä sekä solujen sisään että soluista ulos.

Kyseisen kuljetinproteiinin ilmentyminen maksasoluissa on normaalisti vähäistä, mutta voi lisääntyä merkittävästi NASH-potilailla ja muissa maksasairauksissa.

Tällä voi olla merkitystä lääkkeiden ja sappihappojen kulkeutumiselle, mutta asiasta on vielä niukasti tietoa.

Maksavaurioiden riskiä lisäävien lääkkeiden tiedetään säätelevän juuri OSTα/β-kuljetinproteiinin aktiivisuutta.

OSTα/β-proteiinin toimintaa kuljettimena sekä soluun että solusta ulos tutkittiin ihmisen OSTα/β-kuljetinproteiinia yli-ilmentävässä soluviljelmässä.

Tutkijat selvittivät myös, miten eri lääkkeet ja elimistön omat yhdisteet vaikuttavat kyseisen proteiinin kuljetinaktiivisuuteen.

OSTα/β-kuljetinproteiinista saatu tieto edistää osaltaan aihepiirin tutkimusta sekä maksasairauksien ja lihavuuden liitännäissairauksien lääkekehitystä.

Hankkeessa kehitetyillä menetelmillä voidaan löytää myös ennen tuntemattomia lääkkeiden ja maksan kuljetinproteiinien vuorovaikutuksia. Jos lääkkeen havaitaan estävän maksan kuljetinproteiinien toimintaa, lääkkeeseen voi liittyä maksavaurion riski.

Tutkimus tehtiin EU:n Marie Skłodowska-Curie (MSCA) Individual Fellowship –rahoituksella (GA 799510).

Lähde: Itä-Suomen yliopisto.