Helsingin yliopiston ja Husin uuden tutkimuksen tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että Lewyn kappale -tauti jakautuu kahdeksi eri tautityypiksi.

Lewyn kappale -tauti on toiseksi yleisin hermoston rappeumasairaus Alzheimerin taudin jälkeen, ja se koskettaa maailmanlaajuisesti miljoonia ihmisiä. Etenevässä muistisairaudessa on piirteitä Alzheimerin taudista ja Parkinsonin taudista.

Tutkijat osoittivat kaksi vuotta sitten Lewyn kappale -aivosairauden jakautuvan kahteen eri muotoon. Yleisemmässä tautimuodossa muutokset etenevät aivorungosta ylöspäin. Toisessa tautimuodossa muutokset ovat lähtöisin mantelitumakkeesta.

Nyt Helsingin yliopiston ja Husin tutkijat ovat jatkaneet tutkimustyötään eteenpäin aivojen hajukäämeistä.

”Hajukäämiä pidetään yhtenä ensimmäisistä aivoalueista, joissa Lewyn kappale -tautiin liittyviä alfasynukleiinikertymiä esiintyy”, kertoo neuropatologi, kliininen opettaja Liisa Myllykangas.

Tutkijat hyödynsivät jatkotutkimuksessaan suomalaista, väestöpohjaista neuropatologista aineistoa. Hajukäämien alfasynukleiinikertymiä ei ole aiemmin tutkittu valikoitumattomissa väestöaineistoissa.

Tutkimuksen tulosten mukaan hajukäämeissä esiintyy kahdentyyppistä alfasynukleiinikertymää. Ne eroavat toisistaan anatomiselta sijainniltaan ja voimakkuudeltaan.

"Vertasimme tuloksia aiemmassa työssämme määrittämiimme Lewyn kappale -taudin kahteen eri tautimuotoon. Totesimme, että hajukäämien erityyppiset alfasynukleiinikertymät assosioituvat vahvasti näihin kahteen Lewyn kappale -taudin muotoon”, Myllykangas sanoo.

Tulokset tukevat käsitystä, että Lewyn kappale -taudin ensimmäiset muutokset tapahtuvat hajukäämissä niillä, joilla tauti etenee varhain mantelitumakkeeseen ja muuhun limbiseen järjestelmään. Sen sijaan toisessa taudin muodossa tauti alkaa aivorungosta leviten sieltä myöhemmin hajukäämiin. Nämä tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että Lewyn kappale -tauti jakautuu kahdeksi eri tautityypiksi.