Hengityssuojista on tehty koronan vuoksi pakollisia jo yli 50 maassa. Saksassa kasvomaskien käyttöpakko tuli asteittain voimaan huhtikuun lopulla. VATT kertoo tiedotteessaan tutkimustuloksista, joiden mukaan maskipakolla ei ollut pitkän aikavälin vaikutusta saksalaisten liikkumiseen.

Erityisesti länsimaissa koronapandemia on herättänyt vilkasta keskustelua suojamaskien hyödyistä. Niiden on muun muassa väitetty luovan valheellista turvallisuuden tunnetta, joka saa ihmiset unohtamaan muiden määräyksien noudattamisen. Epäilijöiden mukaan suojamaskien laajempi käyttö voi pahimmillaan johtaa turvavälien, väkijoukkojen välttämisen ja käsien pesun laiminlyöntiin. Suomessakin on oltu skeptisiä maskien suhteen, eikä niiden käyttöä ole suositeltu.

Tutkijat Maurice Dunaiski, Roxanne Kovacs ja Janne Tukiainen selvittivät, kuinka maskipakon voimaan tulo vaikutti saksalaisten liikkumiseen. Tutkimuksen mukaan maskipakko jopa vähensi ihmisten liikkumista ensimmäisenä voimassaolopäivänään. Muutos oli kuitenkin pieni, keskimäärin 2,4 prosenttiyksikköä. Pitkällä aikavälillä maskipakolla ei havaittu olevan minkäänlaista vaikutusta.

Yksi tutkimuksen tekijöistä, Turun yliopiston professori ja VATT:n johtava tutkija Janne Tukiainen pitää tulosta tärkeänä, kun arvioidaan suojamaskien tehokkuutta viruksen torjunnassa.

– Tulosten valossa ei ole syytä uskoa, että suojamaskien laaja käyttö johtaisi siihen, että etäisyyden pito vastaavasti vähenisi, Tukiainen toteaa.

Tulokset eivät kuitenkaan todista, ettei maskeilla olisi vaikutusta ihmisten käyttäytymiseen. Tutkimus ei kerro mitään esimerkiksi turvaväleistä tai käsien pesusta. Vaikka ihmiset liikkuisivatkin ulkona yhtä paljon pitivät he maskeja tai eivät, saattaa maskien käytöllä olla jokin muu vaikutus suositusten noudattamiseen.

Rajoitukset astuivat voimaan eri päivinä eri puolilla Saksaa, jolloin tutkijoiden oli helppo verrata maskipakon käyttöön ottaneita osavaltioita niihin, joissa pakkoa ei vielä ollut. Kaikissa Saksan osavaltioissa maskeja on käytettävä julkisissa kulkuvälineissä, mutta vain osassa edellytetään maskien käyttöä myös muilla julkisilla paikoilla.

Tutkimuksessa hyödynnettiin Google Mobility Report -palvelun tarjoamaa aggregoitua ja anonyymiä dataa kansalaisten liikkumisesta, kuten vierailuista julkisissa tiloissa ja kotona vietetystä ajasta. Tiedot olivat ajanjaksolta 23.3.-21.5. Muiden tekijöiden, kuten etätyömääräysten ja koulujen avaamisen vaikutus pyrittiin ottamaan asianmukaisesti huomioon.