Uuden tutkimuksen mukaan ilmansaasteet aiheuttavat maailmalla todennäköisesti noin 6 miljoonaa ennenaikaista synnytystä. Tutkimuksessa huomioidaan sekä ulkoilman että sisäilman saasteet, raportoi Guardian-lehti.

Sisäilman saasteet aiheuttavat lähes kaksi kolmasosaa ilmanlaatuun liittyvistä ennenaikaisista synnytyksistä. Suurin osa sisäilman saasteista syntyy liesistä, joissa poltetaan hiiltä tai puuta. Tällaiset liedet ovat usein käytössä erityisesti kehittyvillä alueilla, esimerkiksi Kaakkois-Aasiassa ja Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa.

Tutkimuksen mukaan ilmansaasteiden vähentäminen näillä alueilla vähentäisi ennenaikaisia synnytyksiä sekä alipainoisia syntyneiden vauvojen määrää lähes 78 prosenttia.

Guardianin mukaan yli 92 prosenttia maailman väestöstä asuu alueilla, joissa ilmanlaatu on maailman terveysjärjestö WHO:n asettamia suosituksia heikompi. Noin 49 prosenttia väestöstä puolestaan kärsii sisäilman saasteista.

Tutkimus julkaistiin

. Mukana oli tutkijoita muun muassa Kalifornian ja Washingtonin yliopistoista.