Ihon ikääntymistä voidaan ehkäistä vaikuttamalla ihon kantasoluja ympäröivään sidekudokseen, selvisi Helsingin yliopiston ja Kölnin yliopiston kansainvälisessä tutkimuksessa. Tutkimuksen tulokset on julkaistu Nature Cell Biology -lehdessä.

Ihon karvatupen ikääntyneet kantasolut kykenevät elvyttämään toimintansa, jos ne siirretään nuorempaan kudosympäristöön. Kantasolujen toiminnan elpyminen voi auttaa ehkäisemään ihon ikääntymistä.

Kun ihminen ikääntyy, ihon kantasolujen toiminta heikkenee, jolloin ihon ja hiusten karvatupen luontainen uusiutuminen hidastuu. Ihon karvatupen kantasolujen toimintaan voidaan tuoreen tutkimuksen mukaan kuitenkin vaikuttaa suotuisalla kudosympäristöllä.

Tutkimuksen mukaan karvatupen kantasoluja ympäröivä sidekudos ja erityisesti sen elastisuus säätelevät kantasolun aktiivisuutta.

Koska tämä sidekudos jäykistyy ikääntyessään, se heikentää kantasolujen toimintaa ja ihon uusiutumista.

Karvatupen ikääntyneet kantasolut kykenevät kuitenkin tuoreen tutkimuksen mukaan uusiutumaan ja toimimaan normaalisti, jos ne siirretään nuoreen kudosympäristöön.

Tulosten perusteella kudosten mekaanisten ominaisuuksien muokkaaminen voi olla tehokas tapa parantaa kantasolujen toimintaa ja ehkäistä niiden ikääntymisen vaikutuksia ihoon.

– Ihon ikääntymismuutosten taustalla ei välttämättä olekaan kantasolujen ikääntyminen tai niiden heikentynyt toiminta vaan kantasolujen ympärillä olevien kudosten ikääntyminen, kertoo Helsingin yliopiston professori Sara Wickström tiedotteessa.

Hiirimalleilla tehdyissä tutkimuksissa havaittiin lisäksi, että kantasolujen toiminta heikkeni ennenaikaisesti niillä hiirillä, joilla oli perinnölliset mutaatiot kollageeneissa vaikuttavat karvatupen kantasolujen mikroympäristöön jäykistämällä kudoksia.

Ihon ja karvatupen jatkuva uusiutuminen auttavat suojaamaan kehoa ulkoisen ympäristön vaikutuksilta. Uusiutumisen tiedetään riippuvan ihon ja karvatupen erikoistuneiden kantasolujen aktiivisuudesta ja terveydestä. Kantasolujen vaurioituminen tai väheneminen johtaa ihon ikääntymiseen.

– Vaikka kantasolujen keskeinen rooli ikääntymisessä on vahvistettu, mekanismeista, jotka tosiasiassa heikentävät kantasolujen toimintaa ikääntyneessä kudoksessa, tiedetään vain vähän, Wickström kertoo.

Karvatuppi ja sen selvästi tunnistettavat kantasolut ovat hänen mukaansa täydellinen koemalli tämän kysymyksen tutkimiseen.

Kantasolun mikroympäristön muuttuneet olosuhteet voivat Wickströmin mukaan olla osatekijä myös joissakin sairauksissa.

– Hoitojen kehittäminen ja kohdentaminen näihin kantasoluja ympäröiviin kudoksiin voi tarjota tulevaisuudessa ratkaisuja potilastyöhön, Wickström sanoo.

Koska kantasolut ovat keskeisessä asemassa kudosten uusiutumisessa, kehitteillä on ollut hoitoja, joissa kantasoluja voitaisiin siirtää vaurioituneeseen kudokseen, esimerkiksi sydäninfarktin jälkeiseen sydämeen, nivelrikon tuhomaan rustoon tai krooniseen ihohaavaan.

Nyt julkaistujen tulosten valossa kudosten parantumista voisi Wickström mukaan ehkä edistää tehokkaammin kantasolujen kudosympäristöä muokkaamalla.