Tampereen yliopistossa tehty monikeskustutkimus kertoo, että ihmisen oma yleinen arvio terveydestään heijastaa laajasti elimistön biologista tilaa.

Asteikolla erittäin hyvä – huono annettu arvio omasta terveydestä on loogisessa yhteydessä useiden elinjärjestelmiä kuvaaviin verestä ja virtsasta mitattuihin biomarkkereihin.

Yhteys on olemassa myös ihmisillä, joilla ei ole pitkäaikaisia sairauksia. Oma arvio terveydestä on maailman eniten käytetty terveysindikaattori, joka ennustaa kuolleisuutta, terveyden kehitystä ja palvelujen tarvetta.

Tutkimus viittaa siihen, että oma terveysarvio on pätevä vaikkakaan ei yksittäisiä terveysongelmia paljastava terveydentilan mittari. Tulos voi osittain selittyä sillä, että biomarkkerit liittyvät erilaisiin sairauksiin ja elintapoihin, mutta on myös mahdollista, että ihminen kykenee aistimaan oman elimistönsä tapahtumia paremmin kuin aiemmin on ymmärretty.

Tutkimus toteutettiin Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikössä ja Gerontologian tutkimuskeskuksessa. Se ilmestyi Scientific Reports -lehdessä.

Tutkittavana oli noin 15 000 iältään 18-92-vuotiasta henkilöä ja 150 biomarkkeria.