Science-tiedelehdessä juuri julkaistu tutkimus haastaa laajalti toistellun käsityksen, että aineenvaihduntamme hidastuu keski-iässä ja siksi lihomme. Oletamme myös, että naisten aineenvaihdunta on luonnostaan hitaampaa kuin miehillä, ja siksi naisten on vaikeampi hallita painoaan kuin miesten; puhumattakaan vaihdevuosien vaikutuksesta metaboliaan.

Nämä käsitykset eivät pidä paikkaansa, väittävät tutkijat. He perustavat väitteensä dataan, jota on koottu 6500 ihmisestä. Tutkittujen ikäjakauma oli laaja: kahdeksan päivän ikäisestä vauvasta 95-vuotiaisiin.

Aineenvaihdunnan tutkiminen on hyvin kallista, joten yleensä tutkimuksiin saadaan mukaan vain pieni joukko ihmisiä. Tuhansien koehenkilöiden tutkimus oli mahdollinen, koska se tehtiin kansainvälisessä yhteistyössä; mukana oli yli 80 tutkijaa ja materiaalia yli 40 vuoden ajalta.

Mitä tutkimuksessa selvisi? Ensinnäkin naisten ja miesten eritahtinen metabolia osoittautui myytiksi. Sukupuolten aineenvaihdunnan nopeuden eroista ei löytynyt todisteita, kun muut siihen vaikuttavat tekijät oli suljettu pois. Muita vaikuttavia tekijöitä olivat esimerkiksi lihasmassa ja kehon koko.

Lisäksi tutkimusdatasta suodattui näkemys, että ihmisten aineenvaihdunta noudattaa näitä neljää vaihetta, vaikka yksilöllisiä erojakin on:

1. Syntymästä yksivuotiaaksi. Syntyessä ja ensimmäinen elinkuukauden aikana lapsen kalorien kulutus on samalla tasolla kuin äidin. Ensimmäisen elinvuoden aikana aineenvaihdunta jostain syystä kuitenkin kiihtyy, kunnes yksivuotiaana se on huipussaan, noin 50 prosenttia nopeampaa kuin aikuisilla.

2. Yhden vuoden iästä 20-vuotiaaksi. Aineenvaihdunta asteittain hidastuu noin kolme prosenttia vuodessa.

3. Ikäjakso 20-60-vuotta. Aineenvaihdunnan nopeus pysyy ennallaan.

4. Yli 60-vuotiaat. Aineenvaihdunta hidastuu 0,7 prosenttia vuodessa.

Tutkimus on herättänyt tuoreeltaan hämmästystä ainakin Yhdysvalloissa.

”Tulokset ovat käänteentekeviä”, arvelee New York Timesissa energiatasapainon asiantuntija Leanne Redman Pennington Biomedical Research Instituutista.

”Tutkimuksen esiin nostamat elämän neljä erilaista aineenvaihdunnan vaihetta osoittavat, että ei ole olemassa tiettyä painoon sidottua energiankulutusta, vaan se vaihtelee iän mukaan”, hän toteaa.

Wisconsin-Madisonin yliopiston lääketieteen professori Rozalyn Anderson tutkii ikääntymistä. Hän kertoo yllättyneensä todella tutkimustuloksesta ja arvelee sen vaativan alan asiantuntijoilta käsitysten uudelleenarviointia.