Henkilöstövuokrausyhtiö Baronan suuren työelämätutkimuksen mukaan koronapandemian aiheuttama etätyöaalto ei olekaan ollut kovin epämukava ilmiö.

Etätyötä osittain tai täysaikaisesti tehneistä peräti puolet kokee tehneensä aiempaa pidempiä työpäiviä, mutta tästä huolimatta he ovat vähemmän kuormittuneita ja nauttivat paremmasta työrauhasta sekä mielekkäämmästä työstä. He kokevat esimerkiksi nukkuneensa paremmin, työnteon helpottuneen ja saavansa huomattavasti enemmän aikaan kuin läsnätyössä olleet.

Tutkimuksen perusteella näkemys etätyöstä työelämää kurjistavana tekijänä ei pidä paikkaansa.

– Tutkimuksessamme havaitut etätyön positiiviset vaikutukset osoittavat, miten tärkeää paikasta riippumaton työ ja sen mielekäs yhteensovitus muuhun arkeen tämän päivän työikäisille on. Samalla on muistettava, että yhä vähemmistöllä työssäkäyvistä on mahdollisuus tehdä etätyötä, toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen sanoo.

Hänen mukaansa on selvää, että koronapandemian jälkeen yhä useampi asiantuntija-aloilla työskentelevä tulee vaatimaan työantajalta joustavia etätyömahdollisuuksia

Korona iski läsnätyöntekijöihin

Koronapandemiankin aikana kaksi kolmasosaa vastaajista työskenteli fyysisesti työpaikalla. Heistä 34 prosenttia arvioi tehneensä pidempiä päiviä koronapandemian aikana,

Koronapandemian aikaiset poikkeusjärjestelyt koettiin kielteisimmiksi majoitus- ja ravintola-alalla, sosiaali- ja terveysalalla, logistiikassa sekä myynnin ja kaupan alalla.

Vanhala-Harmasen mukaan työelämä näyttää polarisoituvan työskentelymuotojen osalta. Etätyö ei ole koko Suomen ratkaisu, sillä selvällä enemmistöllä työtä tekevistä ei ole mahdollisuutta siirtyä etätyöhön.

Koronapandemian vaikutuksesta 47 prosenttia työikäisistä on vähintään pohtinut työpaikan vaihtoa tai osaamisen lisäämistä.

Baronan työelämätutkimuksen aineiston keräsi Norstat joulukuussa 2020. Sukupuolen, iän ja asuinpaikan mukaan edustavaan tutkimukseen vastasi 1022 työelämässä olevaa suomalaista.

Lue myös: