Epilepsialääkeryhmään kuuluvien lääkkeiden käyttöön liittyy suurentunut aivoverenkiertohäiriön riski Alzheimerin tautia sairastavilla.

Riski oli samaa suuruusluokkaa ryhmän uusilla ja vanhoilla lääkkeillä.

Aivoverenkiertohäiriön riski oli suurimmillaan lääkkeen käytön alussa kolmen ensimmäisen kuukauden ajan.

Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa huomioitiin pitkäaikaissairaudet, sosioekonominen asema ja muiden lääkkeiden käyttö.

Tulokset julkaistiin Journal of American Heart Association -lehdessä.

Samassa aineistossa tehdyn tutkimuksen mukaan Alzheimerin tautia sairastavat käyttivät epilepsialääkeryhmän lääkkeitä yleisemmin kuin muut. Ero ei selittynyt epilepsiadiagnoosin yleisyydellä. Näiden lääkkeiden käytön aloittaminen oli yleisintä Alzheimerin taudin diagnoosihetkellä.

Noin yksi prosentti väestöstä tarvitsee vakituisesti epilepsialääkettä epilepsian hoitoon. Selvästi yleisempiä epilepsialääkeryhmän käyttöaiheita ovat hermoperäinen kipu ja Alzheimerin tautia sairastavilla dementiaan liittyvät käytösoireet.

Tulosten perusteella Alzheimerin tautia sairastavalla hauraalla väestöllä tulisi tarkoin harkita näiden lääkkeiden käyttöä muihin käyttöaiheisiin kuin epilepsiaan tai hermokipuun.

Tutkimukset tehtiin kansallisessa MEDALZ-aineistossa. Aineistoon kuuluvat kaikki Suomessa vuosina 2005–2011 Alzheimerin taudin lääkkeiden rajoitetun peruskorvausoikeuden saaneet 70 718 henkilöä, jotka eivät diagnoosihetkellä olleet laitoshoidossa.