Enemmistö suomalaisista hyväksyy eutanasian osana suomalaista terveydenhuoltoa.

Suomalaiset suhtautuvat kuolemaan luonnollisena osana elämää. Sitä ei voimakkaasti pelätä tai vältellä. Kuolema voidaan nähdä myös pakokeinona kärsimyksen täyteisestä elämästä.

Suomalaisten ajatukset kuolemasta paljastuivat terveystieteiden maisteri Anja Terkamo-Moision väitöskirjatutkimuksesta.

Väitöstutkimuksen aineisto koostui 17 sairaanhoitajan haastattelusta ja sähköisestä kyselystä, johon vastasi 1 003 sairaanhoitajaa ja 2 796 muuta vastaajaa. Aineisto kerättiin vuosien 2012-2014 aikana.

Sairaanhoitajista 74 prosenttia ja muista vastaajista 85 prosenttia ilmoitti hyväksyvänsä eutanasian osana suomalaista terveydenhuoltoa.

Suurin osa vastanneista katsoi Suomen hyötyvän eutanasian sallivasta laista. Sairaanhoitajat pitivät erittäin tärkeänä oikeuttaan kieltäytyä osallistumasta eutanasiaprosessiin, jos eutanasia sallitaan.

Väitöstutkimuksesta kävi myös ilmi, että sairaanhoitajien ja muiden suomalaisten suhtautuminen kuolemaan ja eutanasiaan eroavat toisistaan.

Sairaanhoitajat pelkäsivät ja välttelivät kuolemaa vähemmän kuin muut. Samoin he uskoivat voimakkaammin kuolemanjälkeisen elämän olemassaoloon kuin kansalaiset yleensä.

Sairaanhoitajien suhtautuminen eutanasiaan oli sen sijaan kielteisempää kuin muilla vastaajilla. Tähän vaikuttivat työkokemus sekä ammattiin liittyvät eettiset ohjeet.

Eutanasiaan suhtautumista ei selitä tutkimuksen tulosten mukaan ihmisen ikä, sukupuoli, siviilisääty tai koulutustaso. Myös ihmisen uskonnollisuus vaikuttaa hänen asenteisiinsa sekä kuolemaa että eutanasiaa kohtaan.

Mitä voimakkaammin ihminen pelkää tai pyrkii välttelemään kuolemaa, sitä kielteisemmin hän suhtautuu myös eutanasiaan.

Tätä yhteyttä kuolemaan ja eutanasiaan kohdistuvien asenteiden välillä ei ole Terkamo-Moision mukaan havaittu aiemmissa tutkimuksissa.

Terkamo-Moision mukaan ihmisen suhtautumista eutanasiaan pitäisikin lähestyä vastaisuudessa uudesta näkökulmasta.

– Asenteita tutkittaessa tulisi tarkastella nykyistä enemmän eutanasiaa pyytävään ihmiseen liittyviä tekijöitä, kuten esimerkiksi hänen sairauttaan tai kärsimyksensä luonnetta, hän sanoo Itä-Suomen yliopiston tiedotteessa.

Terkamo-Moision väitöskirja Complexity of attitudes towards death and euthanasia (Kuolemaan ja eutanasiaan kohdistuvien asenteiden monitahoisuus) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. 23. syyskuuta.