Vihreä asuinympäristö kannustaa keski-ikäisiä liikkumaan, osoittaa Oulun yliopiston ja ODL Liikuntaklinikan yhteinen tutkimus. Asuminen vihreässä ympäristössä lisää etenkin kevyttä liikkumista, ja vaikutus on erityisen selvä miehillä

Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään myös sitä, kuinka paljon vihreyttä elinympäristössä tulisi olla, jotta se edistäisi liikkumista. Tulosten perusteella liikkuminen on sitä runsaampaa, mitä vihreämpää ympäristössä on. Tulokset kannustavatkin säilyttämään ja lisäämään luontoympäristöä ja viheralueita asuinalueille.

Tutkittavina oli yhteensä 5 433 vuonna 1966 Pohjois-Suomessa syntynyttä henkilöä, jotka olivat tutkimushetkellä 46-vuotiaita. Suurin osa heistä asui Pohjois-Pohjanmaalla.

Päivittäistä liikkumista mitattiin Polar Active -rannemittarilla ja asuinympäristön vihreyden määrää paikkatietomenetelmillä (GIS, Geographic Information Systems). Keskeinen menetelmä oli satelliittikuvien perusteella määritetty asuinalueen vihreys.

Tutkimuksessa selvitettiin vihreyden yhteyttä erityisesti kevyeen liikkumiseen, sillä tuoreiden tutkimusten ja uusien liikuntasuositusten mukaan myös kevyellä liikunnalla on terveys- ja hyvinvointivaikutuksia. Myös luontoympäristön tiedetään edistävän terveyttä ja hyvinvointia.