Pian alkavassa Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa selvitetään laajasti Itä-Suomen Biopankkiin biopankkisuostumuksensa antaneiden henkilöiden elämäntapoja ja syömiskäyttäytymistä sekä tutkitaan niiden yhteyksiä perinnöllisiin ominaisuuksiin ja terveydentilaan hyödyntämällä biopankin aineistoa.Tutkimukseen kutsutaan lähes 5400 biopankkisuostumuksen antanutta henkilöä.

Tutkimus on osa Pohjois-Savon SOTE AI Hub -hanketta ja se toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen Biopankin kanssa. Pohjois-Savon SOTE AI Hub -hankkeen tavoitteena on muun muassa kehittää terveystiedon hyödyntämistä ja siihen liittyviä teknisiä ratkaisuja.

”Yhdistämme tutkimuksessa digilomakkeella kerätyn elämäntapatiedon biopankista saatavaan tietoon perimästä ja kroonisista sairauksista sekä niiden riskitekijöistä. Hyödyntämällä Itä-Suomen Biopankin aineistoa voimme analysoida laajasti tutkittaviemme terveystietoja ja siten kehittää yksilöllisempiä ratkaisuja terveyden edistämiseen,” sanoo tutkimuksen johtaja, lääketieteellisen fysiologian professori Timo Lakka Itä-Suomen yliopiston biolääketieteen yksiköstä.

”Tällaista digitaalista elämäntapatiedon keräämistä ja hyödyntämistä voitaisiin tulevaisuudessa toteuttaa laajasti myös terveydenhuollossa ja biopankeissa.”

Ruokavalion laadun arviointiin kaivataan mittausvälineitä

Elämäntapatiedon keruussa hyödynnetään muun muassa tieteellisesti validoitua Ruokavalioindeksiä, jolla voidaan mitata ruokavalion kokonaislaatua. Tällä hetkellä terveydenhuollosta puuttuu laajassa käytössä oleva mittari ruokavalion laadun ja ravitsemussuositusten toteutumisen arviointiin.

”Toivomme, että tutkimus edistäisi Ruokavalioindeksin jalkautumista osaksi terveydenhuollon ja biopankkien digipalveluja”, kertoo tutkimuksen yhteyshenkilö, laillistettu ravitsemusterapeutti Kirsikka Aittola Itä-Suomen yliopiston kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksiköstä.

Tutkimus tuottaa myös uutta tietoa syömiskäyttäytymisen yhteydestä perimään. Hyödyntämällä laajasti terveystietoa voidaan päästä askel askeleelta kohti henkilökohtaisesti kohdennettua elämäntapaohjausta ja siten edistää nykyistä tehokkaammin terveyttä ja kroonisten sairauksien, kuten tyypin 2 diabeteksen, ehkäisyä.

”Ravitsemus, elämäntavat, terveys ja geenit -tutkimus toimii myös lähtölaukauksena Itä-Suomen Biopankin elämäntapatiedon keruulle. Siinä kehitettyä sähköistä kyselylomaketta ja personoitua elämäntapapalautetta voidaan jatkossa hyödyntää myös muissa biopankkihankkeissa. Tässä tutkimuksessa kuten muussakin terveyteen liittyvän tiedon keräämisessä tulee varmistaa tietoturva ja yksilönsuoja”, kertoo SOTE AI Hub -hankkeen johtaja, henkilökohtaisen lääketieteen ja biopankkitoiminnan professori Arto Mannermaa Itä-Suomen Biopankista.

Vastaaja saa halutessaan henkilökohtaisen palautteen elämäntavoistaan, mikä voi rohkaista häntä pienten elämäntapamuutosten tekemiseen terveytensä hyväksi.

LUE LISÄÄ: