Lontoolaisen UCL -yliopiston tutkimuksessa on löydetty yli 200 koronan pitkäaikaismuodon eli long Covidin oiretta. Tutkimus on julkaistu The Lancetin alaisessa EClinical Medicine -tiedelehdessä.

Tutkimus toteutettiin yhdessä potilasvetoisen tutkimusryhmän (patient-led research collaborative) kanssa.

Tutkimukseen osallistui 3 762 ihmistä 56 maasta. Tutkijat havaitsivat 203 oiretta, joista 66:tta seurattiin seitsemän kuukauden ajan. UCL:n mukaan kysely oli avoin yli 18-vuotiaille, jotka olivat kokeneet Covid-19 -taudin mukaisia oireita, sekä testatuille että testaamattomille.

Tyypillisimmät oireet kuuden kuukauden jälkeen olivat uupumus, rasituksen jälkeinen huonovointisuus ja kognitiivinen toimintahäiriö.

Vastanneet raportoivat kuitenkin tutkintajakson aikana myös sellaisia oireita kuin itsetuhoisuutta, muutoksia lääkeherkkyydessä, seksuaalisia toimintahäiriöitä ja muutoksia kuukautiskierrossa.

Tutkimuksen toteutustavan vuoksi tuloksiin on syytä suhtautua vielä varauksella: Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä ja sitä levitettiin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Tällöin riskinä on, että otos on vinoutunut ja että kyselyyn voi vastata kuka vain, myös kohdeotokseen kuulumaton. Lisäksi herää kysymys, voidaanko kaikkia raportoituja oireita pitää long Covid -oireina.

Kysymyspatteristo sisälsi 257 kysymystä. Analyysi ja tutkimusdata rajoitettiin vastaajiin, joiden sairaus oli kestänyt yli 28 päivää ja joiden oireet ilmaantuivat joulukuun 2019 ja toukokuun 2020 välillä, jolloin tutkijat pystyivät tekemään analyysin ensimmäisestä viikosta seitsemänteen kuukauteen.

85,9 prosenttia osallistujista koki oireiden paluuta (relapses), mikä johtui pääasiassa liikunnasta, fyysisestä tai henkisestä aktiivisuudesta ja stressistä. 86,7 prosenttia parantumattomista vastaajista koki väsymystä kyselyn aikaan, kun vastaava osuus toipuneista vastaajista oli 44,7 prosenttia.

Tutkimuksessa mukana olleen UCL:n neurotieteilijän, tohtori Athena Akramin mukaan muistin ja kognition toiminnan häiriöitä koki 85 prosenttia vastaajista ja ne olivat myös sitkeimmät neurologiset oireet. Lisäksi ne olivat yhtä yleisiä kaikissa tutkituissa ikäryhmissä ja vaikuttivat merkittävästi potilaiden työntekoon, hän kertoo tiedotteessa.

– Päänsärky, unettomuus, huimaus, hermosärky, neuropsykiatriset muutokset, vapina, herkkyys melulle ja valolle, hallusinaatiot (haju- ja muut), tinnitus ja muut sensomotoriset oireet olivat myös yleisiä, ja ne voivat viitata suurempiin neurologisiin ongelmiin, jotka liittyvät sekä keskushermostoon että ääreishermostoon, hän sanoi.