Jo lapsuudessa ilmenevä vaikea ihon verisuonitulehdus, niin sanottu marmori-iho, valoherkkyys, alttius vaikeille streptokokkitulehduksille, hiustenlähtö ja kilpirauhasen toimintahäiriö.

Tämä oireisto kuuluu uudenlaiseen tautimekanismiin, jonka Helsingin yliopiston Biotekniikan instituutin ja Husin Tulehduskeskuksen tutkijat ovat monialaisen tutkimusryhmän kanssa tunnistaneet perinnöllisessä oireistossa.

Kyseessä on elimistön viruspuolustukselle tärkeän interferoni-välittäjäaineen tuotantoa lisäävässä STING1-geenissä havaittu uusi harvinainen mutaatio.

STING-proteiinin tehtävä on tunnistaa elimistön soluihin tunkeutuvien virusten ja bakteerien DNA:ta ja käynnistää niiltä suojaava interferonivaste. Yhdessä saman STING1-geenin yleisenä esiintyvän vaihtelun kanssa mutaatio aiheuttaa kuitenkin tulehdussairauden.

Lisäyllätyksenä tutkijat havaitsivat vielä toisen interferonituotantoa aktivoivan IFIH1- geenin yleisen vaihtelun pahentavan taudin vaikeusastetta.

Vasta muutamia vuosia on tiedetty, että STING1-geenin tavallisimmat mutaatiot aiheuttavat niin sanottuja interferonopatiasairauksia. Niiden oireet vaihtelevat vakavista verisuonisairauksista eli vaskulopatioista lievempiin punahukkaa eli lupusta muistuttaviin oireisiin.

Nyt tehdyssä suomalaistutkimuksessa suomalaisilla potilailla muutokset STING1- ja IFIH1-geeneissä aiheuttivat sen, että STING-proteiinin toiminta häiriintyi ja potilailla käynnistyi tavallista voimakkaampi interferoni-välittäjäaineen tuotanto. Tömö aiheuttaa edelleen muun muassa haavauttavan verisuonitulehduksen iholla.

Uusi havainto tutkimuksessa oli myös se, että kolmen geenimuutoksen yhteisvaikutus aiheuttaa lisäksi toisen tulehdusreaktion säätelijän, niin sanotun NLRP3-inflammasomin aktivoitumisen. Tämän myötä käynnistyy esimerkiksi kuumereaktion aiheuttavan interleukiini-1:n ylituotanto.

Tutkimustulosten myötä saatiin hyviä uutisia oireistosta kärsiville potilaille.

Kun oireiston taustalla oleva toiminnan häiriö saatiin selvitettyä geenianalyysien ja solumallien avulla, voitiin vihdoin löytää myös toimiva täsmähoito.

Januskinaasin (JAK) estäjinä tunnettu uusi lääkeryhmä vaikuttaa tarkasti STING1:n aktiovaatioreitteihin. JAK-nestäjät ovatkin käytännössä täsmälääke STING-mutaation omaaville potilaille.

Tutkimuksessa todettiin, että kyseisseen lääkeryhmään kuuluvan barisitinibin käyttö selvästi helpotti oireilua ja vähensi interferoniaktivaatiota eniten oireilevalla potilaalla, jolle hoito ensimmäisenä aloitettiin.