Ylipainon seulominen esipuberteetti-iässä näyttää olevan käypä keino löytää ne lapset ja nuoret, joilla on suurentunut riski sairastua varhaiseen valtimotautiin tai tyypin 2 diabetekseen.

Sepelvaltimotauti kehittyy vähitellen. Merkkejä riskistä sairastua tautiin voidaan löytää jo varhain lapsuudessa. Tähän mennessä ei kuitenkaan ole tiedetty miten ja kuinka varhain lasten- ja nuorten sepelvaltimotautiriskiä voitaisiin tutkia.

Nyt kansainvälinen tutkimus on osoittanut, että sairastumisriski voidaan luotettavasti ennustaa 8–14 vuotta täyttäneillä metabolista oireyhtymää sairastaneilla lapsilla ja nuorilla.

Tutkimuslöydös tehtiin kansainvälisessä i3C (The International Childhood Cardiovascular Cohort) -yhteistyöhankkeessa, jossa selvitetään sydän- ja verisuonitautien syntyyn vaikuttavia tekijöitä lapsuudesta alkaen.

Hankkeeseen osallistui myös suomalaistutkijoita. Tyksin ja Turun yliopiston Sydäntutkimuskeskuksen tutkijat osallistuvat hankkeeseen Laseri-tutkimuksensa kautta.

Tutkimuksessa myös todettiin, että nuorten rasva-aineenvaihdunnan rutiininomaisella mittaamisella saavutetaan pieni, mutta kliinisesti katsoen merkityksetön etu varhaisten valtimomuutosten ennustamisessa.