Ihmisen taipumus lihomiseen kasvaa iän myötä riippumatta siitä, miten paljon hän liikkuu tai syö. Taipumus painon nousuun on myös monilla ihmisillä, joille on tehty lihavuusleikkaus.

Ruotsin Karoliinisessa instituutissa tehdyssä tutkimuksessa syy lähes väistämättömälle painon nousulle löytyi rasvakudoksen lipideistä.

Lipidit on yhteisnimitys solukoissa ja kudoksissa syntyneille rasvoille ja rasvan kaltaisille aineille.

Taipumuksen painon nousuun selittää tutkijoiden mukaan lipidien vaihtumisnopeus, joka rasvakudoksessa muuttuu sitä mukaa, mitä vanhemmaksi ihminen tulee. Painoa kertyy lisää, vaikka syöminen ei lisääntyisi tai liikunnan määrä ei vähenisi.

Lipidien vaihtonopeudella tarkoitetaan sitä, kuinka kuinka rasvoja ja rasvan kaltaisia aineita soluissa säilötään ja kuinka nopeasti ne poistuvat rasvasoluista.

– Tutkimus viittaa siihen, että nämä ihmisen rasvakudoksessa tapahtuvat tietyt lipidiprosessit säätelevät painon muutoksia ikääntymisen myötä muista tekijöistä riippumatta, Huddingen Karoliinisen instituutin tutkija Peter Arner sanoo Karoliinisen instituutin tiedotteessa.

Tutkimuksessa oli mukana 54 miestä ja naista. Heitä seurattiin keskimäärin 13 vuotta.

Seurantajakson aikana heidän lipidiensä vaihtumisnopeus rasvakudoksessa hidastui riippumatta siitä, nousiko tai vähenikö paino.

Niillä koehenkilöillä, jotka eivät kompensoineet lipidien vaihtonopeuden muutosta syömällä vähemmän kaloripitoista ravintoa, paino nousi keskimäärin 20 prosenttia.

Tutkimuksessa oli mukana myös 41 naista, joille oli tehty lihavuusleikkaus. Heidän lipidien vaihtumisnopeuttaan ja painoaan seurattiin neljästä seitsemään vuotta leikkauksen jälkeen.

Ilmi kävi, että painon kurissa pitämisessä onnistuivat vain ne, joiden lipidien vaihtonopeus oli jo ennen leikkausta suotuisa.

Aiemmissa tutkimuksissa on osoitettu, että yksi tapa nopeuttaa lipidien vaihtumisnopeutta aineenvaihduntajärjestelmässä on harrastaa enemmän liikuntaa.

Uusi tutkimus tukee tätä ja viittaa siihen, että lihavuusleikkauksella saadaan pitemmän päälle parempia tuloksia, jos leikkauksen vaikutusta kohennetaan lisäämällä myös liikunnan määrää.

Tutkimuksen julkaisi maanantaina Nature Medicine.