Helsingin ja Nairobin yliopistojen tutkijat ovat löytäneet Kenian kaakkoisosassa elävistä lepakoista Bombali-ebolavirusta, jota ei ole aiemmin löydetty Afrikan itärannikon maista.

Bombali-virus on kuudes tunnistettu ebolavirus, eikä sillä ole yhteyttä ihmisten keskuudessa puhjenneisiin epidemioihin, kertoo professori Olli Vapalahti Helsingin yliopiston tiedotteessa.

– Epidemioiden aiheuttajina on ollut kolme ebolaviruslajia, Bundibugyo-, Sudan- ja Zaire-ebolavirukset. Länsi-Afrikassa vuosina 2013 – 2016 puhjenneen tuhoisan epidemian aiheutti Zaire-virus, joka on syynä myös juuri nyt Kongon demokraattisessa tasavallassa meneillään olevaan epidemiaan.

Vapalahti ja professori Omu Anzala Nairobin yliopistosta johtavat tutkimusprojektia, jossa etsitään sekä tuttuja että uusia, tuntemattomia viruksia Kenian luonnosta muun muassa hyttysistä, lepakoista, jyrsijöistä, tuotantoeläimistä sekä myös kuumeen takia hoitoon hakeutuneista potilaista. Tavoitteena on koota tietoa, joka auttaa varautumaan mahdollisten vakavien uusien infektiotautien ja epidemioiden uhkaan.

– Kehittämämme uudet menetelmät ovat olleet tässä tutkimuksessa ratkaisevan tärkeitä. Erityisen suureksi hyödyksi ovat olleet kaikkia filoviruksia tunnistavat geenimonistustestit ja toisaalta uusia sekvensointimenetelmiä ja bioinformatiikkaa soveltavat virusten tunnistusmenetelmät, Vapalahti kertoo.

Tutkijat eivät ole tähän mennessä saaneet täyttä selvyyttä siitä, mikä eläinlaji toimii ebolavirusten reservoaarina. Epäilykset ovat kohdistuneet lepakoihin, koska tiedetään, että hedelmälepakot toimivat ebolan sukulaisen, Marburg-viruksen, kantajina. Bombali-ebolavirus löydettiin viime vuonna Sierra Leonessa lepakoiden syljestä ja ulosteista.

Tutkijat löysivät Bombali-ebolavirusta Kenian kaakkoisosassa, Taita-vuorten lähistöllä elävistä lepakoista. Tämä on ensimmäinen kerta, kun ebolaviruksia on löydetty luonnosta Keniassa tai missään Afrikan itäisen rannikon valtioista. Lepakoiden kudoksista löytyi runsaasti virusta, ja lepakoista löytyi myös viruksen vasta-aineita, mikä osoitti, että virus infektoi niitä tehokkaasti.

– Näyttää kuitenkin todennäköiseltä, ettei tämä ebolaviruslaji tartu ainakaan kovin helposti ihmiseen. Tutkimissamme kuumeilevissa potilaissa ei viruksesta ollut jälkeäkään, Vapalahti sanoo.

Näytekeräykset lepakoista tehtiin Helsingin yliopiston Taita-vuorten tutkimusasemalta käsin, ja inaktivoidut näytteet käsiteltiin Helsingin yliopistossa eläinlääketieteellisen tiedekunnan laboratoriossa, jolla on tason III bioturvaluokitus. Tutkimus on julkaistu arvostetussa Emerging Infectious Diseases -lehdessä.