Sairaalan ulkopuolella nukutettujen potilaiden kuolleisuus oli pienempi, kun heitä hoitanut lääkäri oli osallistunut samankaltaisiin tilanteisiin useammin edeltävän vuoden aikana, selvisi tuoreesta Itä-Suomen yliopiston väitöstutkimuksesta.

Lääkärit, jotka kohtasivat potilaita useammin ensihoidossa, hoitivat heitä aktiivisemmin sairaalan ulkopuolella.

Sairaalan ulkopuolisessa elvytyksen jälkeisessä hoidossa sen sijaan ei havaittu samankaltaista yhteyttä selviytymisen ja lääkärin suoritetiheyden välillä.

Riittävän usein kokemusta

Vaativan hoidon keskittämisen on osoitettu parantavan hoitotuloksia monella lääketieteen osa-alueella. Lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminta (HEMS) mahdollistaa vaativan ensihoidon keskittämisen asiaan erikoistuneille ammattilaisille.

Näin ensihoitolääkäreillä on mahdollisuus saada enemmän kokemusta vaativista tilanteista, joita kohdataan ensihoidossa harvoin. Toistaiseksi tämän suoritetiheyden yhteyttä potilaan selviytymiseen on tutkittu hyvin vähän.

Nyt julkaistun tutkimuksen mukaan suoritetiheys näyttää olevan yhteydessä potilaan selviytymiseen ainakin tietyissä vaativissa ensihoitotilanteissa.

Tutkimuksista saadun tiedon valossa HEMS-toimintaa voidaan väitöskirjatutkija Anssi Saviluodon mukaan järjestää niin, että ensihoidossa työskentelevät lääkärit saavat riittävän usein kokemusta näistä tilanteista.

Tutkimus perustuu HEMS-toiminnasta koottuun rekisteriaineistoon. Aineisto sisältää vuodesta 2012 tiedot kaikista hälytyksistä. Maanlaajuinen tietokanta sisältää tiedot yli 100 000 tehtävästä.

Lääketieteen lisensiaatti Saviluodon väitöskirja Provider volume in prehospital critical care (Suoritetiheyden yhteys ennusteeseen vaativassa ensihoidossa) tarkastetaan Itä-Suomen yliopistossa.