Turvapaikanhakijoiden terveyspalveluiden saatavuus on pääosin hyvä.

Tämä käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Maahanmuuttoviraston tuoreesta kyselytutkimuksesta.

Aikuisten, nuorten ja lasten mielenterveyspalveluiden tarpeen tunnistivat lähes kaikki vastaanottokeskukset. Mielenterveyspalveluja oli parhaiten saatavilla lapsille ja nuorille.

Suun terveydenhuollon palvelut olivat hyvin tai kohtalaisesti saatavilla kaikille ikäryhmille.

Merkittäviä alueellisia eroja palveluiden saatavuudessa ei havaittu.

– Eniten parannettavaa olisi aikuisten palvelujen sekä ennaltaehkäisevien ja kiireettömien palvelujen saatavuudessa. Sairauksien hoito vasta kiireellisessä tilanteessa lisää turhaan terveydenhuollon kustannuksia ja inhimillistä kärsimystä, toteaa THL:n asiantuntijalääkäri Paula Tiittala tiedotteessa.

Turvapaikanhakijoiden terveyspalveluita järjestävät ja tuottavat vastaanottokeskukset, kunnat ja yksityiset palveluntuottajat. Kunnat vastaavat etenkin alaikäisten palveluiden tuottamisesta.

Tutkimukseen vastasi 55 vastaanottokeskusta 43 kunnan ja kuuden aluehallintoviraston alueelta.

Tutkimuksessa kuvattiin turvapaikanhakijoiden terveyspalvelujen kokonaisuutta ja selvitettiin erityisesti mielenterveyden sekä suun terveydenhuollon palveluiden saatavuutta.